Klimaatbeleid in Barneveld.

2008-02-klimaat1_headervrijdag 21 november 2008

Bij klimaatbeleid kun je gemakkelijk denken aan wereldwijde problemen. Die staan ver van ons bed. Hoewel, er gaat geen week voorbij, of we horen wel iets over problemen als gevolg van veranderend klimaat. Maar als dat op wereldschaal een probleem is, kun je daar dan in je eigen omgeving iets mee? Persoonlijk denk ik dat je beter de vraag kunt stellen, moet je daar wel iets mee? En op dat laatste zeggen we volmondig ja. Tenslotte hebben we de aarde gekregen om die te bebouwen en te beheren. Die taak heeft ieder persoonlijk. En daar waar we dat niet alleen kunnen doen we het samen.

Daarom ook is het goed dat er in Barneveld gewerkt wordt aan een klimaat beleid. Met de fractie zetten we ons er voor in, dat er in Barneveld echt gewerkt wordt aan energie zuinige initiatieven. Denk daarbij aan het bouwen van energiezuinige gebouwen, gebruik van duurzaam materiaal of het verbeteren van energiegebruik van bestaande huizen en bedrijven. Op al deze punten heeft de plaatselijke overheid invloed, door het stellen van kaders en het handhaven van regels. We merken wel, dat niet alle fracties even veel belang hechten aan deze goede plaatselijke initiatieven. Sommige beschouwen het als kostenposten en regelzucht.

Wij denken dat het gaat om investeringen die hun rendement altijd opleveren. Denk bijvoorbeeld maar aan de vele oudere huizen die nu slecht geïsoleerd zijn. Als er in het verleden een betere regelgeving was geweest, dan was er energiezuiniger gebouwd. In dat geval was de energie rekening duidelijk lager geweest.

Henry Buitenhuis

« Terug

Archief > 2008 > november