Aantal keer gelezen23

Complimenten aan het college voor jaarrekening 2015

zaterdag 28 mei 2016 18:51

De ChristenUnie is lovend over de jaarrekening 2015 van de gemeente Barneveld. Daar zijn verschillende redenen voor.

2015 was het jaar van de decentralisaties. Dat betekent dat veel verantwoordelijkheden in de zorg overgeheveld werden naar de gemeente. Uit evaluaties is gebleken dat deze overheveling in Barneveld niet tot grote problemen heeft geleid bij mensen die de hulp nodig hebben en bij organisaties. Wel is er geld overgehouden. Dit geld wordt in de Reserve Sociaal Domein gestopt, zodat het de komende jaren beschikbaar blijft voor zorg. De komende jaren zal de gemeente minder geld krijgen voor de zorg. Dan is het goed om een spaarpotje te hebben.

Ook de cijfers op andere terreinen zagen er goed uit. Als één van de weinige gemeenten in Nederland heeft Barneveld van de accountant een goedkeurende verklaring gekregen voor de jaarrekening 2015.  Dat is iets waar het college trots op mag zijn.

« Terug