Aantal keer gelezen8

ChristenUnie Kritisch over besluitvorming handelsmissie Zuid-Korea

zaterdag 28 mei 2016 18:37

In 2015 hebben burgemeester van Dijk en  wethouder van den Hengel samen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven een handelsmissie gemaakt naar de provincie Iksan in Zuid-Korea. Dat een dergelijke reis goed kan zijn voor de handel van en de werkgelegenheid bij Barneveldse ondernemers betwist de ChristenUnie niet. Maar de voorbereiding is niet goed gegaan.

In de voorbereiding heeft het College veel te laat de concrete plannen aan de gemeenteraad gecommuniceerd. Daardoor kon de Raad niet meer met het College in gesprek over nut en noodzaak van deze reis. Ook werden er op kosten van de gemeente twee mensen van andere organisaties mee genomen. Dat laatste was in strijd met de eigen Barneveldse regels.

Tijdens de Raadsvergadering van 25 mei was fractievoorzitter Lukas Scheijgrond hier dan ook zeer kritisch over:”Onze fractie betreurt het dat deze fouten door het College gemaakt zijn. Van het college mag je deugdelijke besluitvorming verwachten. De wethouder had een deugdelijk voorstel tot besluitvorming moeten inbrengen… en de burgemeester had moeten waken over de besluitvorming. Maar door het enthousiasme is gedegen besluitvorming geheel op de achtergrond geraakt en zoiets mag niet gebeuren.” Al in een eerder stadium is de kritiek op het college geuit door het op laten stellen van een feitenrelaas, het doen van een raadsvoorstel met daarbij aanbevelingen voor het college en het kritisch bevragen van het college in de commissie. Ook in de raadsvergadering is de ChristenUnie, net als alle partijen erg kritisch over de gang van zaken geweest. Wat betreft de ChristenUnie pleit het wel voor het College dat ze op verschillende wijzen excuses hebben gemaakt voor deze gang van zaken.

« Terug