Aantal keer gelezen7

Veranderingen voor Permar medewerkers

zaterdag 28 mei 2016 18:30

De mensen die bij Permar werken staan voor een periode van grote veranderingen als gevolg van keuzes die door de rijksregering zijn gemaakt.
Door jaarlijkse verlaging van het budget moet Permar krimpen, met als gevolg opeenvolgende reorganisaties.

Die veranderingen zijn spannend voor deze mensen. Het besluit dat we in de gemeenteraad nemen zorgt er voor dat de meeste van hen een andere werkgever krijgen namelijk de gemeente Barneveld. Tegelijk zullen velen van hen ook te maken krijgen met andere begeleiders.

Bij zo’n traject is het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze mensen. Dat vraagt om heldere keuzes die ook  goed moeten worden gecommuniceerd.

Volgens de ChristenUnie is het in de huidige situatie daarom terecht dat er nu gekozen wordt voor deze verandering. In het raadsvoorstel wordt dat goed verwoord.Daarvan willen we de volgende zaken noemen

  •  Er zijn goede mogelijkheden om de mensen lokaal een goede werkplek te bieden
  •  Wsw-ers behouden in alle gevallen hun rechten op basis van de Wsw.
  •  Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de lokale uitvoering voor te bereiden. Daarbij wordt gelet op:
  • Goede begeleiding van de medewerkers 
  • Behoud van de werkgelegenheid
  • Een eenduidige werkgeversbenadering

En deze voorstellen geven ons het vertrouwen  dat de gemeente Barneveld voortvarend stappen kan zetten om de gemeenschappelijke regeling Permar op te heffen per 1 januari 2018

Daarbij houden we de wethouder aan zijn toezegging in de commissie dat er goede rapportages worden gemaakt waardoor we als raad de ontwikkelingen goed kunnen volgen.

Dit was de bijdrage van de Christenunie in de gemeenteraad van 25 mei 2016

Henry Buitenhuis
Raadslid ChristenUnie Barneveld

« Terug