Aantal keer gelezen49

Fietspad tussen de bomen

Stationswegdinsdag 26 april 2016 20:35

De plannen voor het kappen van bomen langs de Stationsweg hebben geleid tot vele reacties. In de krant, op Facebook en ook via de mail bereiken ons de berichten dat het kappen van de bomen onwenselijk is. Inmiddels is er politiek draagvlak voor het behouden van de bomen. Ook de ChristenUnie heeft geluisterd naar alle reacties.

Bomenkap Stationsweg

De plannen voor het kappen van bomen langs de Stationsweg hebben geleid tot vele reacties. In de krant, op Facebook en ook via de mail bereiken ons de berichten dat het kappen van de bomen onwenselijk is. Inmiddels is er politiek draagvlak voor het behouden van de bomen. Ook de ChristenUnie heeft geluisterd naar alle reacties. De 1600 handtekeningen voor de petitie, steun van Plaatselijk Belang Barneveld, Vereniging Oud Barneveld, Actiecomité Stationsweg en Natuurvereniging IVN hebben ons positief verrast. De betrokkenheid bij het groen in onze gemeente is groot! De ChristenUnie heeft de bomenkap als grootste nadeel gezien bij de aanleg van een nieuw fietspad. Dat is ook reden geweest om steeds naar alternatieven te vragen en te zoeken. Onze wens voor een robuuste fietsroute blijft, maar we hebben geluisterd: zonder draagvlak in de samenleving zullen de bomen wat ons betreft niet gekapt worden.

Robuuste fietsroute

Eerdere besluiten van de gemeenteraad over de snelfietsroute hebben geleid tot de uitwerking langs de Stationsweg. Nu blijkt dat dit niet haalbaar is in verband met de bomen zal er verder gezocht moeten worden naar alternatieven. Het besluit om een snelfietsroute aan te leggen is immers genomen door de gemeenteraad. (Lees onder het volgende kopje hoe dat tot stand is gekomen) De ChristenUnie is altijd voorstander geweest van een snelfietsroute. Op ander plekken in Nederland zie je dat dergelijke routes een groot succes zijn. Het stimuleert het gebruik van de fiets en die fiets is een schone en gezonde manier om op school of je werk te komen. De fiets helpt ouderen om te bewegen en mobiel te blijven en is voor jongeren vaak de enige mogelijkheid om op pad te gaan. De snelfietsroute helpt om vaker voor de fiets te kiezen, omdat het fietspad comfortabel is, je zo veel mogelijk voorrang krijgt en omdat het een korte directe verbinding biedt tussen belangrijke bestemmingen. Wij zijn daarom van mening dat een snelfietsroute nodig is om in de toekomst fietsers de ruimte te bieden en hoofdroutes te ontlasten van autoverkeer.

Snelfietsroute - de historie

De wens voor een robuuste en veilige fietsroute startte voor de ChristenUnie met de oproep van plaatselijk belang Voorthuizen om de fietsroute van Voorthuizen naar Barneveld veiliger te maken. De route aan de westkant van de Baron van Nagellstraat en Stationsweg kent vele kruisingen met andere wegen en inritten, waardoor de doorstroming én veiligheid voor bijvoorbeeld honderden scholieren onder druk staat.

Januari 2010 - Met het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) besloot de gemeenteraad in 2010 om de verkeersveiligheid te verbeteren door middel van een snelfietsroute. Met dit besluit werd aansluiting gezocht bij het fietsnetwerk van de provincie Gelderland. Komend vanuit Voorthuizen ging de eerste schets van de snelfietsroute bij het Binnenveld het spoor over om daarna aan de westkant tot station Barneveld Zuid parallel te lopen aan het spoor.

Juli 2013 - De provinciale visie voor het Gelders Fietsnetwerk wordt concreet gemaakt. De snelfietsroute in de gemeente Barenveld wordt onderdeel van de regionale fietsruggengraat van Ede naar Putten en verder. De provincie ziet graag dat gemeentes zelf het tracé aanleggen en heeft voor het fietsnetwerk een subsidie beschikbaar. Voor de provincie is het van belang om het fietsnetwerk te versterken en tegelijkertijd te zorgen voor korte, directie en comfortabele lokale verbindingen. De fiets moet zorgen voor het verminderen van verkeersdruk op economische routes en het vergroten van de gemiddelde fietsafstand van 5 naar 10 kilometer.

April 2014 - Het coalitieakkoord van VVD, CDA, SGP en ChristenUnie maakt de ambities voor een snelfietsroute concreet en stelt: "Wij stimuleren het gebruik van de fiets; dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid en ontlasting van verkeersdruk en milieu. Wij realiseren de komende periode de fietsverbinding tussen de wijk Veller en station Barneveld-Centrum en de snelfietsroute tussen Voorthuizen en Barneveld en investeren in het oplossen van het knelpunt bij de Van Wijnbergenlaan."

Juni 2014 - In de daarop volgende Kadernota worden de kaders benoemd en door de gemeenteraad vastgesteld. Het betreft de fietsverbinding Veller - Barneveld Centrum, de snelfietsroute tussen Voorthuizen en Barneveld en het oplossen van het knelpunt op de kruising Stationsweg en van Wijnbergenlaan door middel van een rotonde.

November 2014 - Met de Visie snelfietsroute besloot de gemeenteraad over het tracé voor de snelfietsroute. Een belangrijke wijziging was het volgen van de Stationsweg in plaats van een oversteek bij het Binnenveld. Een tweede wijziging volgde na debat in de gemeenteraad. Er werd besloten de route niet langer over de burgemeester Kuntzelaan te laten lopen, maar om via de van Zuijlen van Nieveltlaan van het Kasteel de Schaffelaar naar Hertespoor te komen.

Met de Visie Snelfietsroute werd door de gemeenteraad besloten om te streven naar eenheid in kenmerken zoals breedte en verhardingstype. Dit alles gericht op het stimuleren van het gebruik van de fiets en het bijdragen aan betere bereikbaarheid en ontlasting van verkeersdruk en milieu.

Januari 2016 - De uitwerking van de snelfietsroute en met name de consequentie voor het kappen van de bomen langs de Stationsweg doet veel stof opwaaien. De uitwerking wordt besproken in een commissievergadering en al snel wordt besloten dat een extra gesprek nodig is met belanghebbenden, aanvullend op de bewonersavond die in december 2015 had plaatsgevonden. Het extra gesprek vindt kort daarop plaats. Tegelijkertijd neemt de weerstand tegen de bomenkap toe met als gevolg dat in april ook het politieke draagvlak er niet blijkt te zijn. De wethouder wordt gevraagd een alternatief te zoeken dat de bomen aan de Stationsweg ontziet.

« Terug

Reacties op 'Fietspad tussen de bomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.