Aantal keer gelezen28

Beter omgaan met afval

restafval barneveld 2016woensdag 13 april 2016 21:59

Duurzaam afvalbeheer en het circulair maken van de economie hebben op dit moment hoge prioriteit in het afvalbeleid. De noodzaak tot 'anders omgaan met afval' neemt toe. De transitie van afval naar grondstof vraagt om een trendbreuk in de wijze waarop afval wordt ingezameld en verwerkt. Hierna volgt de bijdrage van Peter Spruijt in de raad.

1. Voorkomen van afval

Het voorkomen van afval mist in de "STRATEGIENOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2016 - 2020" over afval. Voor nu is dat ok, maar in een vervolgtraject zien wij graag hoe het voorkomen vanafval bij kan dragen aan de doelstellingen en welke rol de gemeente daarin kan spelen.

 

2. De groep die zijn afval al goed sorteert

Wat we een gemiste kans vinden is dat er wat betreft de grijze container eigenlijk niks verandert voor diegenen die hun afval al goed sorteren. Terwijl ze al relatief weinig restafval aanbieden en de container zelden aan de weg zetten, blijven ze in dit nieuwe systeem net zoveel afvalstofheffing betalen. Wij dienen daarom een motie in waarin we het college oproepen te onderzoeken hoe dergelijke huishoudens een korting kunnen krijgen. Zo belonen we deze prestatie en geven we een stukje van het financieel voordeel terug.

 

3. Het kostenvoordeel voor inwoners

We zien dat er voor de verschillende stappen investeringen nodig zijn en dat er daarna netto bespaard gaat worden op de jaarlijkse lasten. Vanwege enige onzekerheid over investeringen en besparingen is het begrijpelijk om niet direct een algemene korting op de afvalstofheffing te geven. Om duidelijk te maken dat het wel de intentie is om financieel voordeel terug te laten vloeien naar de inwoners dienen wij een motie in waarin we het college oproepen om de jaarlijkse besparing op de structurele lasten te monitoren vanaf de invoering van het nieuwe systeem. Bij de evaluatie en besluitvorming over stap 3 willen we besluiten hoe we dit bedrag terug laten vloeien naar de inwoners. Het nieuwe afvalbeleid gaat geld besparen en de ChristenUnie vind het belangrijk dat we duidelijk zijn dat het voordeel terecht komt in de portemonnee van de huishoudens. Mijn suggestie zou dan ook zijn om tussentijds te communiceren over de resultaten! Laat bijvoorbeeld eens per kwartaal zien wat we met elkaar besparen. Oftewel, maak het interactief!

 

4. De milieustraat

Beslispunt 4 betreft een onderzoek naar vernieuwing van de milieustraat. Een verbeterslag is zeker gewenst, maar kijk hierbij breder. PRO'98 geeft terecht aan dat de openingstijden verruimd kunnen worden en inspreker meneer van Doorn wees ook op avondopenstelling. Wij steunen deze voorstellen, maar geven tegelijk aan dat de milieustraat niet voor iedereen goed bereikbaar is. Het amendement dat wij samen met PRO'98 indienen bevat dan ook een zinsnede om te onderzoeken hoe we in de verschillende dorpen een milieustraat in kunnen richten. Daarbij kan de oplossing breed gezocht worden, bijvoorbeeld een mini-milieustraat, een mobiele milieustraat of een samenwerking met verenigingen.

 

5. Investeringsafwegingen

Voor zowel het vernieuwen van de milieustraat als voor de aanschaf van nieuwe containers met een chip in geval van diftar lees ik tweemaal dat het college de lijn van de goedkoopste oplossing kiest. Graag geef ik u mee dat wij het noodzakelijk vinden deze investeringen niet alleen op kosten, maar ook op milieubelasting af te wegen. Nieuwe containers zijn wellicht goedkoper, maar oude containers gooi je niet zomaar weg. Bij de investeringen verwachten wij daarom een bredere afweging dan alleen kosten.

 

6. Communicatie en coaching

Al met al gaat het beleid uit van doelstellingen die wij van harte steunen.

Stap 1 is een grote stap vooruit. We zijn blij dat het buitengebied beter bediend gaat worden.

Stap 2 zal voor velen wennen zijn. Dat het kan, dat weten we. Vele gezinnen, zowel klein als ook groot laten zien dat dit haalbaar is. Voorwaarde daarbij is wel dat incontinentiemateriaal apart wordt ingezameld.

 

Dat het kan, betekent niet dat het iedereen ook gelijk lukt. Daarom roepen wij op om bij de uitvoering van dit beleid veel aandacht te besteden aan communicatie en te kiezen voor coaching vóór handhaving.

 

Afsluitend:

De ChristenUnie is blij dat we nu een slag maken in het afvalbeleid. We voegen daaraan toe:

  • dat elk dorp een milieustraat faciliteit zou moeten hebben met een kans voor verenigingen
  • dat weinig restafval beloond moet worden met een korting
  • dat besparingen in de portemonnee van huishoudens terecht moeten komen

« Terug

Reacties op 'Beter omgaan met afval'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.