Aantal keer gelezen32

Aangepast bestemmingsplan Klimbos in Garderen

woensdag 13 april 2016 20:39

Het Klimbos is Gaderen wil een aanpassing om meer klimactiviteiten te kunnen uitvoeren. Mede door actie van de ChristenUnie is opnieuw met buren gesproken om te zorgen dat zij minder last krijgen van het lawaai.

Veranderingen in het Klimbos
Het Klimbos in Garderen is een verrijking voor het recreatieaanbod van Garderen. Dit vinden de ondernemers vereniging en de recreatie-ondernemers van Garderen maar ook de vele bezoekers van het klimbos. Ik ben er ook een keer geweest en heb het parcour boven in die hoge bomen afgelegd en ik kan u zeggen het is spectaculair en het zou heel jammer zijn als het klimbos zou moeten verdwijnen.  Maar een attractie als het klimbos moet wel passen in de omgeving en dan denk ik aan het parkeren en geluidsoverlast. En deze twee zaken zijn in het verleden onderschat en daarom kunnen wij het wel begrijpen dat de familie van de Lagemaat aan de bel heeft getrokken zelfs tot de Raad van State toe. Nu op het laatste moment is er een gesprek tussen de gemeente, dhr Kroon en de familie van de Lagemaat geweest, dat had wat ons betreft veel eerder moeten gebeuren( maar daar kom ik zou op terug ). Dat gesprek heeft de partijen bij elkaar gebracht en dhr. Kroon gaat een aantal wijzigingen doorvoeren om zo tegemoet te komen aan de bezwaren van de familie Van de Lagemaat. Onze fractie is blij met de overeenkomst die beide partijen hebben gesloten en denken ook dat dit het geluidsniveau zodanig verlaagd dat de familie Lagemaat weer in hun tuin kan gaan zitten. Dit alles wordt verwoord in het bestemmingsplan.

Geluidsmeting
Onze fractie vraagt de wethouder nog wel waarom er geen geluidsmeting wordt gedaan van de bezoekers. Wil de wethouder, als de wijzigingen zijn doorgevoerd een zg. nulmeting doen van het geluid van de materialen en de bezoekers. Onze fractie vindt dit belangrijk omdat het klimbos een attractie is die constant in beweging is om het spannend voor de bezoekers te houden. En dan is een nulmeting een goede basis om nieuwe attracties te beoordelen.

Communicatie.
Ook hier is sprake geweest van een communicatie storing. Als mensen om handhaving vragen,en dat is niet leuk om te doen want dat verstoord de verhoudingen onderling, moet de gemeente dit serieus nemen. Daar bedoelen we mee dat als er dan een bestemmingsplanwijziging in gang wordt gezet n.a.v. een handhavingsverzoek dan moeten degenen die daar betrokken bij zijn ook betrokken worden in het vooroverleg om tot een oplossing te komen. Dat missen we hier en daar heb ik nog wel een aantal voorbeelden van. Als dan binnenkort de werkwijze van het handhaven wordt besproken in de raad dan willen wij graag dat dit in de handhavingsprocedure standaard wordt meegenomen.

« Terug

Reacties op 'Aangepast bestemmingsplan Klimbos in Garderen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.