Berichten over agrarisch

 1. Boeren laarzen in veld.jpg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 5 juli 2023

  Verbinding tussen natuur en de agrarische sector.

  Ons buitengebied staat onder druk van de landelijke regelgeving die over ons heen komt. Dan denken we aan de stikstofreductie, kaderrichlijn water, behoud biodiversiteit, klimaatadaptatie en CO2 reductie.

  Lees verder
 2. Boerderij Polleveenseweg
  04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
  Door Jaap van de Top op 26 april 2023

  Sloopmeters ook op andere locaties inzetten

  De ChristenUnie is tevreden over het functioneren van het functieveranderingsbeleid. Er wordt veel gebruik van gemaakt en voldoet aan haar doelstelling om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. 

  Lees verder