ChristenUnie stemt van harte in met Centrumvisie Barneveld

Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 6 oktober 2021 om 23:38

ChristenUnie stemt van harte in met Centrumvisie Barneveld

De ChristenUnie heeft van harte ingestemd met de Centrumvisie Barneveld. Raadslid Lukas Scheijgrond benadrukte de grote kracht van het centrum: Lokale winkels. Daarnaast legde hij de nadruk bij de vergroening, ruimte voor de fiets en het voorkomen dat beleggers de woonruimte opkopen. De hele bijdrage leest u hieronder.

Voorzitter,

Als jonge jongen ging ik vaak met mijn moeder met de trein op pad. Dan gingen we naar familie, of naar een stad waar wel een C&A, een V&D en een Bijenkorf was. Toen besefte ik nog niet dat om precies diezelfde reden mensen van heinde en ver naar ons hier in Barneveld kwamen. Ze kwamen, omdat hier andere winkels waren dan C&A, V&D en Bijenkorf. De kracht van Barneveld, de Unique sellingpoint is de grote verscheidenheid aan lokale winkels, in een mooi centrum dat goed bereikbaar is. Daar moeten we zuinig op zijn.

Belangrijk daarbij is dat we het centrum compact houden. Terecht dus dat winkels aan de randen eerder de mogelijkheden krijgen voor een andere invulling. Zoals in de commissie bediscussieerd, willen we daarbij niet vooruitlopen op een mogelijke afwaardering van het Meuleneind. Terecht heeft de wethouder gesteld dat, mocht de leegstand toenemen, dat die afweging dan door de raad gemaakt wordt.

Het centrum moet goed bereikbaar blijven voor de auto en beter bereikbaar worden voor de fiets. De parkeerplaatsen moeten dus op orde blijven, maar voor de rest moet het centrum autoluw worden en moeten er meer gelegenheden komen voor het netjes parkeren van de fiets.

In de visie wordt uitgebreid stilgestaan bij de waarde van groen. Het vergroenen van het centrum is een weerbarstige zaak, maar moet wat ons betreft prioriteit hebben. Gelukkig staan we daar niet alleen in. De winkeliers hebben al actief geveltuintjes aangebracht, ook andere partijen in de raad heb ben daar duidelijk aandacht voor. Natuurlijk heb je groen in vele soorten en maten. Maar bomen horen daar echt bij.

Ook natuurinclusief bouwen, waar collega Wiesenekker in 2019 alleen PRO’98 en BurgerInitiatief warm voor kon krijgen, heeft wordt nagestreefd in de plannen. Daar zijn we erg blij mee.

Tot slot een zorg, voorzitter, zoals gezegd hebben we in Barneveld een uniek centrum. Wat we niet moeten hebben is dat huisjesmelkers het centrum volstouwen met AirB&B’s. Graag een reactie van de wethouder op de vraag wat het college hieraan kan doen.

Voorzitter, we hebben vertrouwen in deze visie, ook omdat deze met veel participatie tot stand is gekomen. Laat het papier niet geduldig zijn. We kijken uit naar een voortvarende uitvoer ervan.

Dank u.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.