Henk Wiesenekkers bijdrage bij de Uitgangspuntennotitie sport & cultuur

kunstgras Barneveld2
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 6 oktober 2021 om 23:25

Henk Wiesenekkers bijdrage bij de Uitgangspuntennotitie sport & cultuur

Bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Uitgangspuntennotitie sport & cultuur' heeft ChristenUnie fractievoorzitter Henk Wiesenekker opgeroepen tot mer synergie en steun voor cultuur en sport voor ouderen. Hieronder leest u zijn bijdrage aan het debat.

In de week van de eenzaamheid spreken wij ons duidelijk uit om initiatieven t.a.v. sport of cultuur ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen te steunen. Hiermee spreken we opnieuw uit dat we pal staan achter ons manifest waardig ouder worden. Dit deden wij in de bespreking van de uitgangspuntennotitie sport & cultuur.

Al langere tijd zijn wij groot voorstander van een creëren synergie, hoge bezettingsgraad voor gebouwen en ruimtes met een (semi-) maatschappelijke functie, verbinding, sociale cohesie. Wij vinden dat er veel kansen zijn in samenwerking tussen allerlei verenigingen, waardoor je de exploitatiekosten flink kan drukken en meer partijen tegemoet kan komen in een wens om vanuit een accommodatie actief te zijn. Wij geloven erin.  Het zorgt voor verbinding, sociale cohesie, voor kansen voor kleine culturele of sportverenigingen en… We zien dit duidelijk terugkomen in de uitgangspunten notitie. En dat is fijn.

Wij vonden dat er nog wel 2 uitgangspunten gemist werden in het stuk. Voor de 1e heeft Pro’98 een amendement opgesteld wat de keuze voor een milieuonvriendelijke of overlastgevende activiteit minder groot maakt. Die dienen we van harte mede in. Daarnaast zien wij in de kans op verbinding, sociale cohesie en kans voor kleine culturele- en sportverenigingen ook een grote mogelijkheid om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. In het manifest waardig ouder worden Barneveld ondersteunen destijds 8 politieke partijen - ja voorzitter, ook de destijds opgerichte SGV - dit manifest. Dit manifest roept onder andere op om

 

“Zet alles op alles om eenzaamheid te voorkomen” en

“Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

 

Dat willen we graag concreet en expliciet maken, juist nu, in de week tegen eenzaamheid, net zoals ondersteuning voor jongeren. Het gaat bij ouderen niet altijd om een stevige fysieke sport, maar juist ook om in beweging blijven, ook als dat minder fysiek is en mensen ontmoeten. Met de gestelde kaders missen wij de ondersteuning voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Daarom bieden - nogmaals in week tegen eenzaamheid - we daarvoor een amendement in (samen met Pro’98 en Lokaal Belang).

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.