Garderen - handhaving tegen vrachtverkeer!

1200px-Garderen_vanuit_molen.jpg
Henk Wiesenekker 50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Henk Wiesenekker, Lukas Scheijgrond op 25 september 2020 om 08:48

Garderen - handhaving tegen vrachtverkeer!

Garderen heeft al jarenlang veel overlast van vrachtverkeer. In dit stuk leest u welke aandacht wij hiervoor vragen.

Garderen kampt met ernstige overlast van vrachtverkeer door het dorp. Het is gevaarlijk, milieu-onvriendelijk en irritant. In de commissie hebben wij ervoor gepleit om via handhavingscamera's vrachtwagens te weren uit het dorp. Dat moet prioriteit 1 zijn in het oplossen van het probleem. Wij hopen van harte dat de gemeente dit in samenwerking en nauwe afstemming met de provincie kan realiseren.