Regenboogvlag in Barneveld

Gemeentehuis Barneveld.png
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 7 maart 2019 om 21:19

Regenboogvlag in Barneveld

Deze motie van de regenboogvlag kan niet los gezien worden van de Nashvilleverklaring die eerder dit jaar naar buiten kwam. Misschien onbedoeld, ervoeren veel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, transgenders en andere mensen die verklaring als een klap in hun gezicht.

Graag sluit ik me aan bij de woorden die onze partijleider, Gert-Jan Segers, op 7 januari op de website van de ChristenUnie plaatste. Ik citeer:

‘Ik heb de Nashvilleverklaring niet ondertekend, omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze verklaring. Het gesprek daarover is belangrijk, raakt mensen en moet daarom  - wat je opvatting ook is- respectvol en open gevoerd worden.

Ik zie ook niet hoe homo’s – binnen en buiten de kerk- met deze verklaring geholpen worden. Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is niet een lijst met do’s en dont’s, maar een hartelijke uitnodiging die duidelijk maakt dat iedereen welkom is bij Hem. Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.’

Voor de ChristenUnie staat het als een paal boven water dat elk mens waardevol is en dat ieder mens als naaste moet worden gezien, ongeacht zijn of haar geaardheid en hoe hij of zij daar mee omgaat. Daarom hebben we in 2015 ingestemd met een motie van Pro’98 om te onderzoeken of er beleid nodig was gericht op de emancipatie en acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat er in 2015 wel 18 meldingen van discriminatie zijn binnengekomen bij het lokale meldpunt, maar dat geen daarvan te maken had met geaardheid. Dus dat klinkt positief. Toch kwam ik op de site nieuwsvallei.nl ook een interview tegen met twee twintigers uit Barneveld die in Barneveld niet eerlijk durven te zijn over hun geaardheid, maar dat in hun nieuwe woonplaats wel durven. Blijkbaar hebben we nog wel een weg te gaan.

Maar hoe gaan we die weg? Met een vlag? Wat communiceert die vlag? Ik heb het nagezocht. Waar we vanuit de bijbel de regenboog kennen als teken van Gods trouw daar staat de regenboogvlag voor, zo heb ik gelezen, trots en diversiteit van de homoseksuele levenswijze. Als we dan denken aan de mensen die hebben ontdekt dat ze homoseksueel geaard zijn, maar die in het geloof staan dat De Here God niet bedoeld heeft dat ze hier naar handelen dan kan het toch niet zo zijn dat we als overheid naar die mensen communiceren: Je gelooft het verkeerde. Daar dienen we die mensen niet mee en en passant gaat dat ook in tegen de scheiding van kerk en staat. Ook vraag ik me af of de vlag het beste middel is om de jonge twintigers uit het interview te hepen om in Barneveld open te zijn over hun geaardheid.

Voorzitter, wat we nodig hebben is dat we leren hoe hierover te spreken. Hier in de raadszaal waar we vanuit verschillende achtergronden waarden uitwisselen  en op grond van gedeelde waarden beleid maken, maar meer nog moet dat gesprek plaats vinden in de huizen, waar kinderen hun ouders eerlijk in een veilige omgeving moeten kunnen vertellen over hun gevoelens; in de kerken waar mensen die worstelen ontferming moeten treffen en op de scholen waar leerlingen geleerd wordt respectvol met elkaar om te gaan. Om een open houding naar elkaar te hebben, hoef je namelijk niet dezelfde gevoelens te hebben, de zelfde waarden en normen te delen of de zelfde keuzes te maken. Je hoeft elkaar alleen maar als mens te zien. En als we dat in Barneveld gaan doen, krijgen we een samenleving waarin mensen open durven en kunnen zijn over hun gevoelens, hun worstelingen en hun keuzes. Dat is de sociaal veilige samenleving die we waardevol vinden.

Dank u wel.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.