ChristenUnie wil meer goedkope koop/huurwoningen bij nieuwbouw in gemeente Barneveld!

Blankensgoed Voorthuizen.jpg
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 7 maart 2019 om 21:24

ChristenUnie wil meer goedkope koop/huurwoningen bij nieuwbouw in gemeente Barneveld!

De ChristenUnie wil (in Blankensgoed Noord) dure woningen bouwen….. En middeldure woningen….. En goedkope woningen….. Koop woningen….. En huurwoningen. Deze mix is voor ons dé manier om betaalbare woningen toe te voegen, sociale samenhang te bevorderen en ontwikkelkosten te delen.

Mix om betaalbare woningen toe te voegen
Er is grote behoefte aan betaalbare woningen. In Holzenbosch en op Wikselaarse Eng waren betaalbare woningen in een dag uitverkocht. Dure woningen en kavels raken maar niet uitverkocht. De Enk, Wikselaar Eng, Veller, Dwarsakker én Holzenbosch. Kavels en dure woningen raken ze maar moeilijk kwijt. Er wordt nu zelfs voor geadverteerd op een billboard langs de A1. Vraag en aanbod sluiten niet op elkaar aan.

De hoop dat duur bouwen voor doorstroming zorgt zetten wij vraagtekens bij. Er zijn geen goedkope woningen meer in de bestaande bouw. Het eindstation van doorstroming ligt in het middeldure segment of het ligt buiten onze gemeentegrenzen.

Nieuwbouw is de enige mogelijkheid om betaalbare woningen toe te voegen. De ChristenUnie wil daarom in elk plan een mix en dat kan met de streefpercentages uit de woonvisie en onze lokale wetgeving die maakt dat we de mix mogen verwachten.

Mix om sociale samenhang te bevorderen
De ChristenUnie vind dat sociale samenhang in wijken waardevol. Deze samenhang wordt versterkt door diversiteit onder bewoners en een woningmix is daarin een effectief middel. Concentreer je op 1 plek dure woningen, dan komt ergens anders meer goedkoop. Dit vinden wij niet optimaal.

Mix om ontwikkelkosten te delen
Projecten met veel sociale woningbouw zijn minder rendabel. Er moet geld bij wordt er dan gezegd. Dit argument hebben wij bij Blankensgoed Noord niet gehoord. Waarom is dit punt dan toch relevant?

In 2019 alleen, inclusief deze raadsvergadering, zijn er 60 dure woningen bestemd in Voorthuizen. Met streefpercentages van 30% goedkoop en 32,5% middelduur zitten we in 2019 op een achterstand van 18 goedkope woningen en 20 middeldure woningen.

De vraag is: Welke ontwikkelaar gaat straks de inhaalslag betalen? De ChristenUnie wil deze vraag voorkomen door van elk plan de mix te verwachten.

Afsluitend
Voorzitter. Ook in de mix blijft betaalbaarheid een uitdaging in verband met hoge bouwkosten. De ChristenUnie wil dan ook dat we woonvormen gaan bouwen die passen bij de portemonnee van starters. Andere gemeenten zijn ons hierin voorgegaan, dus kijk naar de buren.  Ook ná Wikselaarse Eng moeten starters een plek kunnen vinden in eigen dorp.

Kies niet voor duur, kies niet voor goedkoop, kies voor de mix.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.