Bewustwordingscampagne tegen alcohol en drugs in verkeer!!

Groene_Bob_button.jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 1 februari 2019 om 20:03

Bewustwordingscampagne tegen alcohol en drugs in verkeer!!

De ChristenUnie stemt van harte in met het besluit om een uitvoerige en integrale bewustwordingscampagne tegen alcohol in het verkeer te starten. Na samenwerking met Pro'98 en Lokaal Belang stemde de gehele gemeenteraad in om hierin ook bewustwording voor de risico's en gevaren van drugs in het verkeer mee te nemen. Drugs en alcohol hebben beiden een negatief effect op het reactievermogen en daarmee de rijvaardigheid van bestuurders. Wij bedanken de Jongerenraad voor hun prachtige voorwerk en wensen het college veel succes met deze belangrijke campagne. Lees verder de gehele bijdrage!

Bedankt voorzitter,

In mei 2018 vond een heus historisch moment plaats. Het eerste burgerinitiatief in Barneveld was een feit. Een goed onderbouwd pleidooi om de verkeersveiligheid te verbeteren en alcoholgebruik in het verkeer aan te pakken. Het is prachtig om te zien dat het college bij monde van wethouder van Daalen actief aan de slag is gegaan om dit uitvoerige plan om te zetten in een daadkrachtig besluit. De Jongerenraad heeft opnieuw aangetoond van grote meerwaarde te zijn voor de besluitvorming in onze mooie gemeente. Echt grote klasse!!

Het besluit ziet er goed uit. Er is sprake van een mooie integrale aanpak. Handhaving, preventieve controles, bewustwording van sportverenigingen, voorlichting… alles zit erin. Grote klasse en wij zien uit naar een prachtige campagne. Alles voor de verkeersveiligheid in onze gemeente.

En toch dienen wij samen met initiatiefnemers Pro’98 en LokaalBelang en mede-ondertekenaars BurgerInitiatief, VVD en SGP een amendement in. Dit amendement voegt naast het verdovende middel alcohol ook het verdovende middel drugs toe. Beide verdovende middelen tasten de rijvaardigheid en het reactievermogen aan. Wat ons betreft kan dit daarom niet los van elkaar gezien worden, zeker niet omdat onder jongeren beide middelen worden gebruikt en drugs in toenemende mate. Een tweede argument is dat de politiechef vertelde dat bij 30% van de ongevallen ook drugs een rol speelt. Over verkeersveiligheid gesproken. Een derde argument is dat de campagne 4 jaar duurt. Dat is lang en daarom biedt het de mogelijkheid om gedurende 4 jaar zowel focus op alcohol als op drugs te hebben. In het huidige actieplan staan zelfs al initiatieven die onmiddellijk gecombineerd kunnen worden (zoals voorlichting op middelbare scholen). Overigens snappen we dat de focus start op alcohol.

In de toegevoegde evaluatie kunnen we stilstaan bij de effecten van de campagne tot zover en het biedt de ruimte om de focus te wijzigen. Een jaarlijks evaluatiemoment is in een 4jarige campagne een prima periode om even te evalueren.

Kortom: in de komende 4 jaar kunnen we nog betere stappen zetten in de verkeersveiligheid in onze gemeente als we dit amendement aannemen en naast een bewustwordingscampagne onder jongeren op alcohol en verkeer ook aandacht besteden aan drugs in het verkeer.

Ik werd in mijn amendement geïnspireerd door Piet en Wil. Ze toonden aan dat een gecombineerde actie absoluut mogelijk is. Iedereen kent BOB natuurlijk al: want je bent pas BOB zonder alcohol op. Maar ik kijk ook naar Piet. Want een Stoere Piet rijdt zonder alcohol en wiet. En wees net als Wil… die rijdt standaard zonder alcohol en pil. Het is duidelijk… een gecombineerde campagne is mogelijk. Piet wil wel!

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.