Geef inwoners regie over warmtevoorziening in hun wijk!

gas.jpg
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 1 februari 2019 om 19:51

Geef inwoners regie over warmtevoorziening in hun wijk!

Dit jaar zal de gemeente een warmtevisie uitwerken. In deze visie wordt uitgewerkt hoe onze gemeente er voor gaat zorgen dat in 2050 geen gas meer wordt verbruikt. Dit is een opgave vanuit de landelijk overheid. Geen gas verbruiken is een enorme opgave waar elk huishouden bij betrokken zal zijn. Wij hebben binnen onze partij gesproken over hoe we dit tot een succes kunnen brengen. Voor een succesvolle aanpak is het naar onze mening cruciaal om inwoners de regie te laten houden over hun eigen wijk.

2050 lijkt nog ver weg, maar de opgave is groot. We moeten daarom nu beginnen met de eerste stappen. Die eerste stap is wat ons betreft op zoek gaan naar inwoners en wijken waar men zelf het initiatief neemt. We moeten in ieder geval voorkomen dat we inwoners het gevoel geven dat ze gedwongen worden mee te doen. Het is belangrijk dat de warmtevisie zo wordt opgesteld en uitgevoerd dat inwoners er enthousiast van worden.

Voor dat enthousiasme zijn naar onze mening een paar zaken cruciaal. Dat is allereerst dat inwoners de regie houden. Daarnaast is het ook belangrijk dat maatregelen betaalbaar zijn. De gemeente kan daarin meehelpen door grote investeringen voor inwoners uit te spreiden over meerdere jaren. Zo kunnen maandelijkse kosten gelijk blijven. Uit de warmtevisie moet voor ons blijken of dit haalbaar is. Enthousiasme zou ook kunnen ontstaan doordat het wooncomfort wordt verbeterd. Een goed geïsoleerd huis woont gewoon prettiger dan een tochtig huis. Maar opnieuw, het moet wel betaalbaar zijn!

De ChristenUnie heeft de gemeenteraad voorgesteld om duidelijk uit te spreken dat inwoners de regie houden. Wij zijn blij dat een meerderheid hiermee heeft ingestemd. De warmtevisie gaat nu worden uitgewerkt. Heeft u een mening over de warmtevisie en wilt u ons laten weten wat u belangrijk vindt. Laat het ons dan weten. Wij staan open voor uw ideeën en uw mening. Deze visie gaat iedereen aan. Een zorgvuldige aanpak vinden wij belangrijk.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.