Aantal keer gelezen20

Hoe ziet de toekomst er uit voor de WSW?

Permar3woensdag 27 januari 2016 22:00

Een grote groep Barnevelders die begeleiding bij het werk nodig heeft, leeft in onzekerheid. Het gaat dan om mensen die met een WSW-indicatie werken bij Permar. Doordat de regering besloten heeft per 1 januari 2015 geen mensen meer toe te laten in de WSW, wordt deze groep steeds kleiner. Daarnaast is in april 2015 gebleken dat Permar een onverwacht groot verlies had gemaakt over 2014. Daarom heeft het College initiatief genomen om te onderzoeken of Barneveld nog wel door wil gaan met de Permar.

De Permar is een bedrijf waar mensen kunnen werken die begeleiding nodig hebben bij het werk. Het is een gemeenschappelijk eigendom van de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum, Scherpenzeel en Barneveld. Doordat er geen mensen meer in mogen stromen in de WSW, wordt de groep die bij Permar begeleid wordt steeds kleiner. Dit betekent dat het bedrijf de komende 40 jaar steeds zal moeten reorganiseren, omdat de schaal steeds kleiner wordt. Dat brengt grote kosten met zich mee. Daarnaast is er tussen de vijf gemeenten vaak verschil van visie over de gewenste positie van Permar. Het College heeft daarom in juli aan de Raad voorgesteld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om deze mensen bij Barneveldse organisaties te laten werken. Dit onderzoek is eind 2015 afgerond en vervolgens heeft het College bij de Raad het voorstel neergelegd om in onderhandeling met de betrokken gemeenten er van uit te mogen gaan dat we het in de toekomst lokaal gaan regelen. Tijdens de raadsvergadering van januari heeft de ChristenUnie bij monde van raadslid Lukas Scheijgrond hier mee ingestemd.

De ChristenUnie is steeds kritisch geweest op het idee dat Barneveld uit de Permar moet stappen. Natuurlijk kost het de gemeente geld om mensen daar te laten werken, maar in vergelijking met de kosten die andere gemeenten kwijt zijn aan hun sociaal werkbedrijf, valt het mee. Ook hebben we positieve geluiden gehoord over de begeleiding bij Permar. Daar komt bij dat het voor de werknemers een grote stap is om van werkplek te veranderen.  Een dergelijke keuze moet dus niet lichtzinnig gemaakt worden.

Uit het onderzoek, dat door Bureau Langendijk is uitgevoerd, is naar voren gekomen dat de Barneveldse organisaties genoeg capaciteit hebben om deze groep op te vangen. Met name bij Ruiter Werkt en Ons Bedrijf kunnen deze mensen terecht. Deze organisaties begeleiden ook andere groepen mensen die niet regulier werk kunnen doen. Als ChristenUnie hebben we er vertrouwen in dat deze organisaties de taken van Permar goed kunnen overnemen.

Daarnaast is het feit dat ons college niet meer met vier andere gemeenten hoeft samen te werken om het beleid vorm te geven een groot voordeel. De gemeentes die betrokken zijn in de gemeenschappelijke regeling Permar waren het onderling vaak oneens over de visie. Als we de WSW lokaal vorm geven, kan het beleid ook lokaal bepaald worden.

Daarnaast geeft lokaal regelen van de WSW ook een financieel voordeel. Doordat de mensen bij organisaties terecht kunnen die meerdere groepen begeleiden, is er minder noodzaak om steeds weer te reorganiseren. Daar komt bij dat die verantwoordelijkheid dan ook bij die organisaties ligt. Ook hebben ze meer dan Permar een prikkel om efficiënt te werken, omdat de gemeente niet automatisch bijspringt als het financieel minder gaat.

De ChristenUnie is er op grond van het onderzoek tot de overtuiging gekomen dat het lokaal regelen van de WSW waarschijnlijk meer voordeel biedt dan doorgaan met de gemeenschappelijke regeling. We hebben vertrouwen in de begeleiding van de Barneveldse organisaties, zien voordeel in het niet langer hoeven samenwerken met vier andere gemeenten en zien een financieel voordeel. Toch is het te vroeg om definitief de knoop door te hakken. Maar we hebben wel ingestemd met het verzoek van het College om in onderhandelingen met de vier andere betrokken gemeente als uitgangspunt te nemen dat Barneveld het zelf gaat doen. In het verdere proces blijft voorop staan dat een verandering goed moet zijn voor de betrokken werknemers en voor de gemeente Barneveld. Anders zullen we uiteindelijk niet instemmen met uittreding uit de gemeenschappelijke Regeling Permar. 

« Terug

Reacties op 'Hoe ziet de toekomst er uit voor de WSW?'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.