Aantal keer gelezen42

Windvisie aangenomen: ruimte voor duurzame energie!!

windmolens in het bosdonderdag 28 januari 2016 08:47

Op 27 januari heeft de gemeenteraad van Barneveld ingestemd met de Visie Windenergie. Met deze visie in de hand kan de wethouder met onze inwoners en ondernemers op zoek naar geschikte locaties voor windmolens. De ChristenUnie heeft zich moeten inzetten om het plan voor windmolens in de Veluwse bossen tegen te houden en met succes! Een meerderheid van de raad ondersteunde ons voorstel. De Visie richt zich nu op open gebied.

De ingekorte raadsbijdrage van Peter Spruijt:
De ChristenUnie is ervan overtuigd dat windmolens nodig zijn om onze doelstellingen voor duurzame energie te halen.
Én de ChristenUnie is er van overtuigd dat draagvlak voor windmolens cruciaal is om succesvol te kunnen gaan bouwen.

Wel of geen boslocatie:
De Visie Windenergie spreekt over windmolens in bosgebied. De afgelopen weken is ons duidelijk geworden dat het draagvlak voor molens in bossen niet groot is. Wij zijn van mening dat we zuinig moeten zijn op onze bosgebieden en stellen daarom met een amendement voor om bosgebied uit te sluiten voor windmolens. Laten we eerst geschikte plekken in open gebied benutten. Bij voorkeur dicht bij industrie.

Dan het onderzoek naar boslocaties:
Het college vraagt de raad in te stemmen met een provinciale pilot voor de uitwerking van een boslocatie. Wij zijn hierin helder en transparant. Als we geen molens in bosgebied willen moeten we ook niet meedoen aan deze pilot. Met een tweede amendement stellen wij voor niet in te stemmen met de pilot.

Draagvlak, hoe gaan we dat creëren?
Er is geen groter draagvlak dan draagvlak door participatie. Omwonenden, inwoners van onze gemeente en lokale ondernemers moeten kunnen profiteren van de opbrengsten van windenergie. De voorkeur gaat uit naar een vorm van participatie waarbij inwoners eigenaar zijn van de molen. Niet iedereen is gecharmeerd van een windmolen, dat beseffen wij ons, maar laten we ons inzetten om niet alleen de lasten, maar ook de lusten te delen. Ons moto is: 'Doe het samen'

De visie windenergie waar we vanavond over beslissen maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van windmolens in onze gemeente. De bijdrage die dat gaat leveren aan duurzame energieproductie zal aanzienlijk zijn en dat is waar we het voor doen.

Na deze raadsbijdrage werd ons voorstel om geen molens in de Veluwse bossen toe te staan "voorbarig" genoemd door het CDA. De ChristenUnie is echter van mening dat het uitsluiten van windmolens in de bossen een principiële keuze is. Er is geen onderzoek nodig of zulke molens mogelijk zijn, want wat zou je daarvoor moeten onderzoeken? Nee, bosgebied hoef je niet te onderzoeken. Onderzoek liever open gebied en richt je daar op. Waarom? Omdat wij onze Veluwse bossen op waarde weten te schatten.

« Terug

Reacties op 'Windvisie aangenomen: ruimte voor duurzame energie!!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.