Aantal keer gelezen20

ChristenUnie wil snel basisscholen en wijkcentrum in Veller

Schoolgebouw Norschotenmaandag 15 februari 2016 19:38

In de wijk Veller wonen veel jonge gezinnen. De wijk is in opbouw en er wordt druk gebouwd, gewerkt en geleefd. Trend is dat dingen meer dichterbij gebeuren en in de buurt. In deze wijk zijn alleen maar aan de rand of buiten de wijk voorzieningen zoals scholen, kerken en winkels. Er is geen centraal punt waar ouderen en jongeren elkaar ontmoeten. Er is wel een stuk grond vrijgehouden voor huisvesting onderwijs. Dit wil men verkleinen. De ChristenUnie pleit voor een zo evenredig mogelijke verdeling van onderwijshuisvesting voor basisscholen in de wijken en dorpen van Barneveld te houden en krijgen. Kinderen uit de wijk Veller gaan naar verschillende basisscholen buiten de wijk. Een deel gaat naar scholen in het centrum, in Norschoten en naar de scholen in de Burgt. Veel ouders maken gebruik van het zeer drukke fietspad dwars door Veller heen en langs de drukke Meerwaarde, of moeten met de auto heel het dorp door.

Bij de bouw van het schoolgebouw in Veller kan ook mooi een combinatie gemaakt worden met een wijkgebouw. In Norschoten, maar straks ook in de Vaarst,  is een handige combinatie van deze twee functies gemaakt, waarbij overdag de school gebruik kan maken van de zalen van het wijkcentrum en ’s avonds de wijk, of de kerk, gebruik kan maken van ruimtes in de school.

Een belemmering bij de bouw van een nieuw schoolgebouw in Veller is de overcapaciteit van schoollokalen, die we in Barneveld-dorp kennen. In Norschoten staan heel wat lokalen leeg. Kan men niet het (nieuwste) gebouw van 10 lokalen bij de basisscholen in Norschoten afstoten en de functie wonen geven? In de Burgt gebruikt men noodlokalen. Dan kan men deze ook afstoten en een andere bestemming geven. Zo kan men dan in Veller nieuwe scholen stichten. Veller krijgt zo ook een middelpunt in de wijk waar kinderen, ouders en wijkgerichtorganisaties gebruik van kunnen maken. Dit zal de leefbaarheid in de wijk zeker verhogen!

De ChristenUnie gaat tijdens de commissie Grondgebied op donderdag 18 februari het College vragen om de mogelijkheden van een schoolgebouw in Veller in combinatie met een wijkgebouw te onderzoeken. Er is al een stuk grond gereserveerd voor basisscholen, maar er zijn nog geen concrete plannen. Wij willen dat er snel voorzieningen komen in de wijk Veller, nu moeten kinderen nog naar een school in een andere wijk, dat moet snel tot het verleden behoren!

« Terug