Aantal keer gelezen16

Werkbezoek - Dikkertje Dap

vrijdag 20 december 2002 17:15

In december gingen de fractieleden Frits Appelman en Ed Blankenstijn op werkbezoek bij de Stichting Christelijke Peuterspeelzalen op de locatie Dikkertje Dap aan de van Schothorststraat..

Toen de gemeente deze nieuwe locatie beschikbaar stelde, is de peuterspeelzaal van de Valkhof hier naar toe gegaan. Het is een mooie lichte ruimte, die met hulp van veel vrijwilligers ook aan alle wettelijke eisen voldoet. De tweede speelzaal van de stichting is gevestigd in Nebo. Wekelijks maken ongeveer 170 kinderen tussen de 2en half en 4 jaar,1 of 2 dagdelen gebruik van de beide locaties.

De begeleiding bestaat per dagdeel uit, een bevoegde leidster en een vrijwilliger.Hoewel er wachtlijsten zijn is verdere uitbreiding niet mogelijk omdat de financiële middelen dit niet toelaten. In tegenstelling tot de andere speelzalen moet de stichting wel huur betalen voor de locaties, omdat de subsidie van de gemeente hier niet in voorziet.Als politiek punt is aangedragen dat bij volgende onderhandelingen in het college, getracht moet worden deze ongelijkheid ongedaan te maken. Het bestuur zet zich enthousiast in, om naar de toekomst toe ook goed gekwalificeerd personeel aan te trekken, vooral als de voorschoolse opvang breder wordt en dan juist ook om kinderen uit achterstandsgroepen hierin te betrekken. De kosten moeten worden gedekt en er moet natuurlijk ook een financiele reserve zijn, vandaar dat van de inzet van vrijwilligers dankbaar gebruik wordt gemaakt.De fractieleden zijn door het bestuur goed bijgepraat en kunnen hier in de toekomst mee aan het werk.

« Terug

Reacties op 'Werkbezoek - Dikkertje Dap'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.