Gefeliciteerd Voorthuizen met Wikselaarse Eng

Wikselaarse Engwoensdag 24 mei 2017 22:23

Wikselaarse Eng. Zo heet de nieuwe wijk in Voorthuizen waar 160 woningen gebouwd gaan worden. Gefeliciteerd Voorthuizen met deze nieuwe aanwinst! Al in 2018 zullen de eerste woningen worden opgeleverd. De wijk bestaat voor het grootste deel uit betaalbare koop- en huurwoningen. Dat is waar Voorthuizen op zit te wachten.

Al enkele jaren benadrukt de ChristenUnie de behoefte aan goedkope koopwoningen voor starters en ook betaalbare huurwoningen voor alleenstaanden en kleine gezinnen. Iedereen moet een plekje kunnen vinden in onze dorpen. Betaalbaarheid is daarbij erg belangrijk. We willen ruimte geven aan starters en huishoudens met een laag inkomen.

In Voorthuizen wordt inmiddels flink gebouwd. Bijvoorbeeld in Blankensgoed, aan de Gerard Doustraat, bij de Punt en de wijk Holzenbosch begint al vorm te krijgen. Toch is dit allemaal niet genoeg. De komende jaren blijft er een grote behoefte aan extra woningen in Voorthuizen. Dat komt omdat er in de afgelopen jaren weinig gebouwd is en ook omdat opgroeiende jeugd graag in Voorthuizenaren blijft wonen.

Met de wijk Wikselaarse Eng wordt Voorthuizen goed bediend. De wijk krijgt ruim 50% goedkope woningen, waaronder veel sociale huur en de populaire rug-aan-rug woningen. Daarnaast wordt ruim 20% in het middensegment gebouwd. In de wijk komt een brede groenstrook met speelvoorzieningen. Het is de bedoeling dat naast de wijk het nieuwe dorpshuis en basisschool de Hoeksteen gebouwd gaan worden. Al met al een prachtplek om te wonen.

Labels
2017

« Terug