Wel of geen windmolens bij Zeumeren?

Windmolensdinsdag 02 mei 2017 13:28

Een samenwerkingsverband van vier organisaties heeft aan de gemeente gevraagd om windmolens te mogen bouwen tussen Zeumeren en de Harselaar bij de A1. Als ChristenUnie willen we steeds meer gebruik maken van alternatieve energiebronnen in plaats van kolen, gas en olie. We willen namelijk dat de kinderen van de toekomst in net zo’n mooie wereld kunnen opgroeien als waarin wij zijn opgegroeid. Maar de vraag is of dat betekent dat deze windmolens daarom bij Zeumeren een plek moeten krijgen.

                Misschien heeft u nog levendige herinneringen aan hoe u vroeger buiten speelde. Misschien ging u vaak voetballen op het knollenveld, of met de bmx naar de crossbaan. Of op zondagmiddag met de familie wandelen in het Schaffelaarsebos. En dan ging u natuurlijk op het draaihek staan en liet u zich rondduwen. En als u dan thuis kwam, kookte uw moeder een maaltijd op het witte gasfornuis met ingebouwde gasoven.

                De tijen zijn veranderd. Het gasfornuis heeft z’n langste tijd gehad, omdat het gas op raakt. En de kinderen van nu spelen nog steeds buiten, maar vermaken zich ook steeds meer met elektrische apparaten. Computers en mobiele telefoons zijn een steeds belangrijker onderdeel van het dagelijks leven voor zowel jong als oud. Deze apparaten gebruiken allemaal veel energie. Dat is op zich geen probleem, als die energie op een duurzame wijze gewonnen kan worden. Echter, veel energiebronnen die we nu gebruiken, zoals gas, kolen en olie, leiden tot de problemen die we inmiddels kennen: klimaatverandering met alle nare gevolgen van dien, vervuiling van de lucht en ze raken op.

                Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat ook de gemeente Barneveld haar verantwoordelijkheid neemt in het omschakelen naar betere energiebronnen. Weliswaar zullen we hier misschien niet veel last krijgen van de klimaatverandering, maar voor andere delen van de wereld worden natuurrampen, hongersnoden, ziektes en andere nare gevolgen voorspeld. Wij willen voor ons en onze kinderen een leefomgeving waarin ze veilig kunnen opgroeien. Dan kunnen we niet achteloos doorgaan met het gebruik van brandstoffen die er toe bijdragen dat de leefomgeving van mensen in andere landen zwaar wordt aangetast.

                Om ons leefmilieu te beschermen is het gebruik van schone energiebronnen dus belangrijk. Het gebruik van windmolens kan daar bij helpen. Echter, de plaatsing van drie windmolens bij Zeumeren kan ook nadelen hebben voor de mensen die wonen, werken en recreëren in de omgeving. Zo heeft het actiecomité ‘Windmolens-Voorthuizen-nee’ al aangegeven bezwaren te zien tegen deze molens. Het is daarom belangrijk dat de verschillende belangen goed gewogen worden, voordat besloten kan worden of de windmolens gebouwd mogen worden.

Om goed te onderzoeken welke belangen er spelen en hoe die belangen gewaarborgd kunnen worden is het belangrijk dat alle belanghebbenden nauw betrokken zijn bij het onderzoek. Het onderzoek moet dus vorm gegeven worden als een interactief proces van de initiatiefnemers, het actiecomité, de gemeente, Plaatselijk Belang Voorthuizen, de Ondernemersvereniging Voorthuizen en mogelijk andere organisaties. Alleen als die organisaties samen met een open houding onderzoeken hoe de verschillende belangen kunnen worden geborgd, geeft dat uitzicht op een besluit waar draagvlak voor is. Dan weet iedereen dat zijn of haar deelbelang is meegewogen. Zo’n besluit is waarschijnlijk het meest duurzaam voor het algemeen belang van de mensen die wonen, werken en recreëren de omgeving van Zeumeren.

Labels
Energie
Milieu
Milieu, energie, volksgezondheid en voedselveiligheid
Natuur en Milieu

« Terug