Barneveld-noord, duurzaam gasloos

Barneveld noordzaterdag 25 maart 2017 20:34

Als alle plannen goed gaan start in 2021 de bouw in de nieuwbouwwijk Barneveld-noord. De ChristenUnie pleitte in de raad voor meer goedkope woning in deze een mooie wijk. Hieronder volgt de bijdrage van de ChristenUnie over de woningbouw in de gemeenteraad

Inleiding

Geert woont in Barneveld, Hij heeft een goede carrière doorgemaakt en met zijn salaris wil hij nu een nieuwe grondgebonden woning van 400.000 euro bouwen  met een grote tuin.

Tieneke heeft een wat minder groot budget en omdat ze ook wil kunnen leven wil ze een grondgebonden  nieuwbouw woning kopen. Ze neemt genoegen met een middeldure woning van 200.000 met een kleinere tuin

Teun woont nu noodgedwongen op een camping, wel in het groen, maar het moet anders, ook hij zou graag in de kern van Barnveld wonen. En daarom is hij al tevreden wanneer er een appartement voor hem te huur is.

Wat ik hiermee wil duidelijk maken is, dat Barnevelders woningen zoeken binnen hun mogelijkheden maar wel graag in Barneveld.

Mooie wijk
Voor ons ligt het plan Barneveld-noord,  een nieuwe plek voor woningbouw. Het ligt mooi langgerekt langs een groene buffer die deels gevuld wordt met agrarisch land en deels met een nieuw natuurgebied.  Mede gestimuleerd door wetgeving worden er EPC-0 woningen gebouwd. Er wordt geen gasleiding meer aangelegd. Volop kansen dus voor energie neutraal bouwen.  Als ChristenUnie zijn we blij met de duurzaamheidsambities in deze wijk.

Wel willen we 3 zaken verbeteren.
1 Het woningbouw programma moet de streefpercentages van de woonvisie als richtlijn krijgen
2 We willen meer woningen voor jonge mensen die max 409 euro kunnen betalen voor een huurwoning en anderen.
3 Er moet maximaal gebruik worden gemaakt van de groene buffer aan de noordkant.

1 Streefpercentages woonvisie

Er is een grote vraag naar goedkope woningen en die vraag zal ook vanaf 2020 ingevuld moeten worden. In de woonvisie spraken we daarom het streefpercentage van 30% goedkope woningen af. Barneveld Noord is het eerste plan waarin deze percentage gehanteerd zouden moeten worden en wat schetst onze verbazing. Niet het streefpercentage, maar het minimum percentage wordt gekozen. Voor de ChristenUnie is dit onacceptabel. Als wij met de raad afspreken te streven naar 30% goedkope woningen, dan verwachten wij ook dat wij ons inzetten voor 30% goedkope woningen. Vanaf 2020 beslaat Barneveld Noord de helft van de totale woningbouwproductie. Het is onrealistisch te denken dat we gemiddeld alsnog op 30% uitkomen, want dat zou betekenen dat op alle andere locaties ruim meer dan 30% goedkope woningen moeten worden gebouwd. Onrealistisch, want zo schuif je de verantwoordelijkheid om goedkope woningen te bouwen af op ontwikkelaars elders én je creëert een sociaal verschil tussen goedkope en dure wijken. De gemeente heeft een verantwoordelijk om in Barneveld Noord, op nota bene eigen gronden, het goede voorbeeld te geven en zich te houden aan de streefpercentages die de gemeenteraad in december 2016 heeft vastgesteld. Maak van Barneveld Noord een gemeleerde wijk waar alle inkomensgroepen een plek kunnen vinden. Wij stellen de raad voor deze afwijking van onze woonvisie te herstellen en dienen daarvoor een amendement in.

Met dat amendement brengen we in rekening dat gasloze woningen met een EPC- 0 een tegenover een grotere investering een lager woonlast kennen.  Daarom stellen we voor om 5% van de goedkope koopwoningen te verschuiven naar de prijsklasse €175.000 -200.000. Voor de koopwoningen beschouwen we dit in de gehele context ook als goedkoop. We willen dat dit dan ook goed gemonitord wordt en vragen voor het college om dit goed zichtbaar te maken in de voortgangsrapportage. Voor de huurwoningen waar een groet vraag naar is handhaven we de percentages van de woonvisie.
We dienen hiervoor amendement 1 in.

2. Goedkope woningen met een huurprijs tot € 450

In december is er een motie aangenomen die vraagt om meer goedkope woningen met een huurprijs tot €409. Deze wijk is een uitgelezen kans om dat op te pakken. En om te zorgen dat dit ook een kader voor  Barneveld Noord wordt dienen hiervoor een amendement 2 in.

3.  Wandelpad langs de Noordrand

Aan de noordzijde van deze langgerekte wijk ligt een mooie groene buffer. Wij willen graag dat die buffer maximaal gebruikt wordt voor de groene uitstraling en de wandelmogelijkheden in deze wijk.  Daarom dienen we een motie in. We willen daarmee bereiken dat er langs de gehele noord kant gewandeld kan worden met uitzicht op de buffer. We willen voorkomen dat een deel van de buffer alleen maar bekeken kan worden door mensen met woningen die met hun terrein grenzen aan de noord rand.

Gevolgen voor de Grex (groendexploitatie)

Natuurlijk zijn wij ons er van bewust dat deze aanpassing gevolgen heeft voor de Grex.  Volgens ons zijn daar een aantal opties voor om dat op te lossen.

1. meer woningen toestaan.

 In het aangepaste bestemmingsplan van Veller dat we nu aannemen wordt op een klein gebied ruimte geboden aan 27 woningen extra. Dan moet dat zeker lukken op een veel groter gebied. Wij hebben berekend dat een stijging van 6,6 %  ruimte bied aan 100 woningen extra. Dan ontstaat er ruimte voor  voldoende goedkope woningen en blijft het aantal middeldure en dure woningen het zelfde als het college nu voorstelt.

2. Op een aantal plaatsen 4 of 5 bouwlagen toestaan

In Veller staan een aantal appartementen met 4 en 5 bouwlagen. Dat kan en mag dus ook in Barneveld Noord. Het is een goede manier om goed om te gaan met de schaarse grondhoeveelheid.
Je zou deze langs een deel van de noordrand kunnen plannen, zodat het verlies aan eigen tuin gecompenseerd wordt door een mooi uitzicht. Of als een landmark aan het begin van de wijk. We pleiten daarmee tegelijk voor een mooie aansprekende entree.

3. Groene buffer optimaal benutten

In de commissie merkte de wethouder op dat extra woningen mogelijk  ten koste gaan van de groenstructuur.  Wij zijn van mening dat er met maximaal gebruik maken van de groene elementen in de omgeving, voldoende ruimte overblijft voor groen. Vandaar ook onze motie voor een noordelijke wandelpad die aansluit op het fijnmazige wandelnetwerk van de wijk.

Tot slot
In het leven kun je als mens wel proberen om eisen te stellen aan hoe je zou willen wonen,  maar soms blijft dat bij een mooie wens, omdat de eigen mogelijkheden beperkt zijn.

Door de aanpassingen die we hier voorstellen, bereiken we dat iedere Barnevelder afhankelijke van zijn eigen mogelijkheden een plek kan krijgen in de deze nieuwe gevarieerde wijk.

Voor Geert, Tieneke en Teun en alle andere Barnevelders worden er dan voldoende opties aangeboden.  Ieder kan dan iets vinden dat past bij de eigen wensen.

Namens de ChristenUnie,
Henry Buitenhuis.

Naschrift
Na het debat is het amendenment over de wonning bouw percentages zo aangepast dat deze moeten aansluiten bij de woonvisie.

Labels
2017
Bijdragen
Fractie
Gemeenteraad
Milieu
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug