Frisse, duurzame scholen voor alle leerlingen, dat wil iedereen!

Schoolzaterdag 25 maart 2017 13:33

Frisse, energiezuinige en duurzame schoolgebouwen zijn een must om goed onderwijs te kunnen geven! Daarnaast moet er oog zijn tijdige renovatie, nieuwbouw of een nieuwe functie. Leegstaand moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Maar hoe komen komen zulke scholen tot stand?

De gemeenteraad heeft 13 kaders vastgelegd waaraan het nieuwe Masterplan voor het hele Barneveldse onderwijs moet voldoen. De ChristenUnie stemde in. Wilma Heijkoop sprak namens de ChristenUnie uit:"het zijn goede kaders voor een mooi plan"!

Financiën

Een feit is dat er al een aantal jaren van rijkswege te weinig financiële midelen naar de gemeenten komen voor huisvesting onderwijs. Landelijk is daar discussie over. Onduidelijkheid over de bekostiging bij renovatie wordt hierin ook meegenomen. De ChristenUnie roept het college op om na de kabinetsvorming dit probleem nogmaals bij de Tweede Kamer fracties onder de aandacht te brengen, zodat deze onder-financiering snel aangepakt wordt. Zo niet dan komt het onderwijs leerproces in gevaar en gaat er steeds meer geld naar gebouwen in plaats van de leerlingen. Goed onderwijs verdient goede onderwijshuisvesting!

Behoefte

Een punt waar wij graag aandacht voor vragen is: waar is behoefte aan? Goed luisteren, steeds weer overleggen en initiatief nemen door álle partijen is zeer belangrijk! Wat is de huidige stand van zaken en hoe acteren we hier tíjdig op? Scholen in Norschoten lopen leeg, scholen op de Burgt zitten overvol en op Veller moet nog een school worden gebouwd. Hoe gaat dit zich verhouden tot elkaar? Actuele leerling-prognoses, verhuisbewegingen, wensen van schoolbesturen, kerken, verenigingen, wijkbewoners en wijkplatforms moeten goed worden gewogen! In Ede maakte men gebruik van een online enquête, misschien ook een idee voor Barneveld.

Wíj zien uit naar frisse, duurzame scholen voor al onze leerlingen en wensen het college en de ambtenaren veel wijsheid toe bij het uitwerken van de plannen!

 

Labels
2017
Fractie
Onderwijs

« Terug