Aantal keer gelezen42

Meer goedkope sociale huurwoningen

2014-06-02 20.13.19vrijdag 16 december 2016 12:25

In de raadsvergadering van december is de Woonvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Onze gemeente groeit en er wordt flink gebouwd en verbouwd. De ChristenUnie heeft het voorstel gedaan om extra in te zetten op goedkope sociale huurwoningen voor jongeren, alleenstaanden en senioren. Een raadsmeerderheid heeft dit voorstel gesteund.

De ChristenUnie vind het belangrijk om bij nieuwbouw oog te blijven houden voor kwaliteit. Daarmee bedoelen we dat de groei in onze gemeente gepaard gaat met:

  • Het behoud van de unieke karakters van onze dorpen
  • Voldoende woningen voor jongeren die in onze gemeente willen blijven wonen of terugkeren
  • Inzet voor duurzame oplossingen bij nieuwbouw en de bestaande bouw
  • Inwoners die invloed hebben op de bouw van hun woning én op de inrichting van hun woonwijk
  • En niet in de laatste plaats: dat we zorgdragen voor voldoende levensloopbestendige woningen. Ouderen moeten prettig kunnen wonen en dat betekent in veel gevallen 'zo lang mogelijk thuis'.

Deze punten zijn verankerd in de woonvisie. Daarom hebben wij in de raadsvergadering complimenten gemaakt voor de ambtenaren, het college, de woningstichting en de huurdersvereniging. Er is gezamenlijk hard gewerkt aan de woonvisie.

De ChristenUnie vind dat onze gemeente behoefte heeft aan extra goedkope sociale huurwoningen. De betaalbaarheid van de sociale huurmarkt staat onder druk. Dit is gebleken uit onderzoek. Er zijn groepen die tot 50% van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten. Er blijft dan te weinig geld over om van te leven. Voor bijvoorbeeld jongeren, alleenstaanden en senioren is een lage huur belangrijk, zodat wonen betaalbaar blijft. Een huurwoning met een huur tot 450 euro per maand kan dan helpen.

We zijn blij dat ons voorstel op een meerderheid kon rekenen in de gemeenteraad. Het is onze verantwoordelijkheid om wonen betaalbaar te houden. Ook onze voorstellen om gasloos te bouwen en een proef te doen met transition towns konden op een meerderheid rekenen. Met gasloos bouwen geven we een impuls aan onze duurzaamheid ambitie. Met transition towns willen bewoners meer invloed geven bij de inrichting en het onderhoud van hun woonwijk.

« Terug