Aantal keer gelezen41

Met de grondnota bouwen aan Barneveld.

Veller II F impressie 2016donderdag 15 december 2016 22:14

De nieuwe grondnota is één van de instrumenten van de gemeente Barneveld om haar ambities te bereiken. De ambities die zijn vastgesteld in andere beleidsdocumenten zoals de woonvisie. Met de grondnota wordt richting gegeven aan het beheer en de ontwikkeling van Barneveldse gronden.

Grondnota en de woonvisie.
De nieuwe grondnota is een document dat met zorg is samengesteld, daarvoor willen de opstellers een compliment geven. En nu moet er met dit document gewerkt worden. En dat onder andere in combinatie met de woonvisie.

In de woonvisie wordt aangegeven dat er een minimum aan sociale huur en koopwoningen moet worden gerealiseerd. Voor de ChristenUnie is het daarbij belangrijk dat het totale aandeel sociale huurwoningen in Barneveld weer 20% wordt.  Dit ook gezien de grote vraag naar en de wachtlijst voor deze woningen.

Tijdens de commissie vergadering zij de wethouder, dat het soms door financiële reden nodig kan zijn om die ambities bij te stellen. Woordelijk lijk zegt hij, financiële reden kunnen aanleiding zijn om rustiger aan te doen in de ambitie. En juist die opmerking is voor de ChristenUnie zorgelijk.

Wij verwachten van een wethouder dat hij niet in eerste instantie gaat spreken van het bijstellen van ambities, maar dat hij creatief aan het werk gaat om die ambities wel te bereiken. Niet alleen via eigen gronden van de gemeente,  maar ook via gronden waar andere eigenaren de regie over hebben.

Prijs van de grond
Grond is schaars en de prijs daarvan kan door veel zaken beïnvloed worden. Dat gebeurd ook door opmerkingen  die door de wethouder  gemaakt wordt. En deze opmerking kan verkeerd opgevat worden. Want voor projectontwikkelaars kan deze opmerking een  escape zijn om gronden te duur in te kopen. En als de grondprijs te hoog wordt, dan is het moeilijk om voldoende goedkope woningen te bouwen. Daarom is het volgens de ChristenUnie een verkeerd signaal.

Als projectontwikkelaars weten welke kaders de gemeenten stelt, dan zal dat ook hen matigen. Wij willen voorkomen dat te duur ingekochte gronden feitelijk door de gemeente gesubsidieerd worden om toch de woonvisie vorm te geven.

Ambitie voor 20% sociale huurwoningen
Als ChristenUnie blijven we bewaken dat het college de ambities niet bijstelt zonder dat de raad de kaders bijstelt, en dat het college zich volledig inzet en blijft inzetten om het percentage van 20% sociale huurwoningen in Barneveld zo snel mogelijk te bereiken.

Namens de ChristenUnie
Door Henry Buitenhuis

« Terug