Berichten geschreven door Henry Buitenhuis

 1. Wikselaarse Eng
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 14 december 2022

  Houd de woningen in Barneveld betaalbaar

  De ChristenUnie zet zich al jaren in voor betaalbare woningen in Barneveld. Juist omdat er zoveel nood is bij hen die een betaalbare woning zoeken. Juist voor betaalbare woning is stimulerend en sturend beleid van de gemeente hard nodig. Wij ondersteunen de oproep van de wethouder in de commissie om te zorgen voor instrumenten die het bouwen van betaalbare woningen bevorderd. 

  Lees verder
 2. Kerkstraat
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 3 november 2022

  Creatieve Voorthuizenaren gezocht?!

  De ChristenUnie staat voor een Pastoriebos die op een ruimhartige manier wordt aangepast aan de wensen van de inwoners van Voorthuizen. Dat is vastgelegd in de motie die we eerder hebben aangenomen en daarvoor staan we nog steeds.

  Lees verder
 3. Barneveld nieuwbouw Eilanden West
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 3 november 2022

  Betaalbare woningen moeten betaalbaar blijven

  Innovatieve oplossingen voor de woningbouw in Barneveld. Woningen moeten betaalbaar zijn. Laat de raad daar over beslissen, zodat het college beter kan vasthouden aan de normen. 

  Lees verder
 4. Politieagent.jpg
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 29 september 2022

  Barneveld veilig genoeg?

  Is Barnveld echt zo onveilig als de VVD aangeeft in het intiatiefvoorstel of doet te gemeente al voldoende om Barneveld veilig te maken. 

  Lees verder

  Labels:

 5. 20140210-gemeentehuis
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 6 juli 2022

  Samen recht doen, een positief resultaat maar dat betekend niet achterover leunen

  De financiële positie van onze gemeente is gezond. Dat ervaren wij als verhoring op het gebed om een zegen die we in het ambtsgebed elke raadsvergadering van God vragen, over het werk dat we met elkaar uitvoeren. Maar dat betekend niet dat we nu achterover kunnen leunen. Er liggen nog grote uitdagingen in de toekomst.

  Lees verder
 6. tiny house.jpg
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 25 maart 2022

  Niet per opbod kopen Tiny Houses!

  Juist starters hebben steun nodig om in deze overspannen markt een stap op de woningmarkt te zetten. In #Bloemendaal waren er per starterswoning zo'n 150 inschrijvingen. De vraag naar woningen voor jonge starters is dus enorm. Het per opbod verkopen van Tony houses biedt voor deze doelgroep geen enkele kans. Daarover stelt Henry Buitenhuis schriftelijke vragen.
  Daarin vragen we ook hoeveel andere starterswoningen hier hadden gepast als toch was gekozen voor bijvoorbeeld flexwoningen of rug-aan-rugwoningen. Dit alles met als doel om meer kansen te bieden voor jonge starters!

  https://www.barneveldsekrant.nl/premium/lokaal/wonen/803872/christenunie-barneveldse-starters-vissen-achter-het-net-met-tin/tWhjxZ0JWcw11-kt49Fz3xWLILQbxewBkS2pJNF9s2YJAe5TDxt0h4yKE74Bjj8EKhkSV5LjEd-TRlEl7LxMI_DzsF4goEzzYy6eY_rYlbXLjhNRdpb-NG4VZkb5QI-K?fbclid=IwAR1w6PiQUynrW35Zl5MtsTV0MANghQ-y3iVLuNDwSvzOaTKPp_QBa2ocID4
  Lees verder
 7. warmtevisie 2.jpg
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 15 december 2021

  Warmtevisie is vastgesteld - "Isoleren, isoleren, isoleren".

  Stijgende energieprijzen laten ons merken hoe afhankelijk we zijn van levering van energie. Onze samenleving gebruikt veel energie, en daardoor zitten we er in onze huizen warm bij.

  Maar voor de ChristenUnie is het ook duidelijk dat we nu roofbouw plegen op de natuurlijke reserves in de aarde. En tegelijk dat massale gebruik van fossiele brandstoffen zorgt ook voor een enorme CO2 belasting op onze aarde.

  Dat moet dus anders. Terecht zet onze landelijke overheid een koers uit om gebruik van fossiele brandstoffen voor verwarming te beëindigen. Maar dan krijgen we de vraag hoe blijven we warm in onze huizen?

  Lees verder
 8. 05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 8 oktober 2021

  Blij met meer seniorenwoningen en ruimhartige groencompensatie bij Kerkstraat-Rembrandstraat in Voorthuizen

  De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering ingestemd met de bouw van seniorenappartementen op het terrein van de Hervormde Dorpskerk in Voorthuizen. Het is mooi dat er seniorenwoningen bijkomen, want daar is in Voorthuizen behoefte aan. Wel staan er op de locatie nu nog veel bomen. Omdat groen ook belangrijk is, hebben we samen met PRO'98 en CDA een voorstel ingediend (op initiatief van PRO'98) om het groen ruimhartig te compenseren op een andere plek. 

  Lees verder
 9. 05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 6 oktober 2021

  Bijdrage Henry Buitenhuis over Pastoriebos

  De volgende tekst heeft raadslid Henry Buitenhuis uitgesproken tijdens de bespreking van het bestemmingsplan Kerkstraat-Rembrandstraat.

  Lees verder
 10. 2014-06-02 20.13.19
  05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg
  Door Henry Buitenhuis op 8 juli 2021

  Hoe ziet Barneveld eruit als we deze koers naar 2020 inzetten?

  Voor de ChristenUnie is het duidelijk dat we blijven groeien, er is een grote woningnood in heel Nederland, en met de stijgende zeespiegel lijkt het verstandiger om te bouwen op de hogere gronden van Barneveld, dan in de diepe polders van het Westland. De groei van Barneveld zal voor een deel natuurlijke groei zijn, maar ook voor mensen uit de omgeving is onze gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen.

  Lees verder