Een helihaven bij het Schaffelaarse Bos. Nog steeds een slecht plan.

recreatie (schaffelaarse bos) (10).jpg
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 14 maart 2024 om 20:24

Een helihaven bij het Schaffelaarse Bos. Nog steeds een slecht plan.

Raadsbijdrage motie vreemd aan de agenda Helihaven Barneveld

Vorig jaar stelde ook de ChristenUnie schriftelijke vragen om de mogelijke komst van een helihaven in Barneveld. En nog steeds vinden wij dit een slecht plan. Het valt niet te rijmen met hoe wij kijken naar de ontwikkeling van Barneveld. Ik zal daar enkele punten van noemen.

Provinciaal beleid: Het beleid van de provincie is om helihavens nabij industrieterreinen te plaatsen. Uit de beantwoording van de provincie op schriftelijke vragen van de provinciale staten fracties D’66 en ChristenUnie antwoordde de provincie destijds dat hiervan afgeweken kon worden omdat het ging om een tijdelijk besluit, echter gaat het nu om een structurele regeling. In provinciaal beleid wordt dus gesproken over locatie nabij industrie. Juist om dus geen onnodige overlast voor inwoners en negatieve effecten voor flora en fauna te geven. Aan de Wesselseweg ligt de beoogde helihaven wel dichtbij de wijk Norschoten en de Vaarst en nabij het Schaffelaarsebos. 

Bovendien heeft de provincie de woondeal gesloten en daarmee is Barneveld een forse groeiambitie aangegaan. Voor het dorp Barneveld is gezien de gemeentegrenzen eigenlijk alleen nog richting het Oosten groeimogelijkheid. Deze helihaven doorkruist potentiële woningbouwlocaties aan het Oosten van Barneveld en staat daarmee de groeiambitie in de weg. Hoe kijkt de wethouder naar deze ruimtelijke argumenten van tijdelijkheid, industrie en woondeal?

Het is mij na het lezen van de beantwoording van de schriftelijke vragen duidelijk geworden dat een zienswijze door de wethouder zijn geloofwaardigheid in de provincie zou kunnen aantasten en het niet kansrijk is. Is een oproep aan het college om zich tot het uiterste in te spannen om de komst van de helihaven aan de Wesselseweg tegen te gaan dan passender?

Terwijl onze nationale luchthaven moet krimpen en Lelystad Airport niet wordt geopend vanwege overlast en milieuschade. Terwijl ons land op slot zit vanwege stikstofbeleid. En terwijl we allemaal stappen moeten zetten om klimaatverandering tegen te gaan. Wordt een plan ingediend om een privé luchthaven te beginnen naast een van de weinige stukjes natuur die in Barneveld rest en 2 woonwijken. Het mag duidelijk zijn dat onze fractie een helihaven niet ziet zitten. Wellicht is het bestuurlijk moeilijk tegen te houden, maar dit is een slechte ontwikkeling voor onze gemeente.  Ik hoop dat u er alles aan gaat doen om deze helihaven tegen te gaan. Als dat ondanks inspanningen niet meer lukt, dan moeten we mijn inziens wellicht helaas concluderen dat het huidige provinciale beleid mbt helihavens niet passend is bij de bedoeling ervan.

Labels: