God geeft ons de opdracht om goed voor de schepping te zorgen

duurzaamheid (gratis e-bikes opladen)  (5).jpg
Laurens Wijmenga.jpg
Door Laurens Wijmenga op 14 maart 2024 om 20:22

God geeft ons de opdracht om goed voor de schepping te zorgen

Raadsbijdrage bij monitoring programma duurzaamheid (Maidenspeech)

Sinds drie jaar woon ik met vrouw en kids in Barneveld, dat is relatief kort. Dit heeft voor en nadelen. Een nadeel is dat ik minder ingevoerd ben in de Barneveldse gemeenschap. Het voordeel is dat ik deze gemeenschap bekijk met andere ogen en dingen ervaar die anderen wellicht niet meer zullen opvallen. Dat is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of beter gezegd onveiligheid in deze gemeente. Het is een onderwerp dat mij heeft gevonden in plaats van andersom. Ik heb hier een jaar geleden een brief over geschreven naar de Barneveldse krant, waar ik kortheidshalve naar verwijs. Als kersverse Barnevelder was ik in korte tijd toeschouwer en persoonlijk betrokken bij verschillende ongelukken. De komende periode wil ik mij graag inzetten voor grotere verkeersveiligheid en bewustwording daaromtrent. Ik ga graag met iedereen in deze zaal en daarbuiten daarover in gesprek.  

Dan iets over mijn diepere inspiratiebron. In uw nieuwjaarstoespraak citeerde u de Tjechische schrijver Milan Kundera. “Wat is een overtuiging? Dat is een denken dat tot stilstand is gekomen.” Met dit citaat bedoelde u dat we moeten blijven luisteren. Een waardevolle boodschap in deze tijd van polarisatie. Toch is het in de denktraditie waarin ik sta andersom. Denken begint pas bij sterke overtuigingen en kan zelfs pas beginnen als deze gevormd zijn. Om de werkelijkheid te kunnen begrijpen moeten we bouwen op een fundament. Op overtuigingen. Een zo’n fundamentele overtuiging is dat God deze wereld heeft geschapen en een bedoeling heeft met alles wat geschapen is. Dat heeft consequenties voor hoe we kijken naar de mens, samenleving en overheid. Uit deze overtuiging vloeit een opdracht voort; dat we ons mogen inzetten om de schepping te laten beantwoorden aan de bedoeling van de Schepper. Door ons in te zetten voor sterke gezinnen en gemeenschappen, zorg voor de schepping en een overheid die zorgt voor gerechtigheid. 

Dit raakt ook het onderwerp waar we nu over spreken, duurzaamheid. Goed zorgen voor de schepping betekent duurzaam en circulair leven. Dit betekent ook, zoals Marc Ravenhorst – een kennis van mij-  in de rapportage opmerkt dat we niet oneindig kunnen groeien en moeten leren leven met genoeg. En dat raakt dus ook onze levensstijl, consumptiegedrag en hoe we ons geld willen verdienen.

De monitor duurzaamheid geeft een beeld van hoe het hier mee gaat in Barneveld.Allereerst zijn we als fractie blij dat de wethouder deze tussentijdse stap aan ons voorlegt, want dit had formeel wellicht niet gehoeven. Er is al twee keer eerder met raadsleden gesproken over de monitoring van duurzaamheid. Onze fractie steunt de huidige systematiek. Daarom steunen we de motie van de VVD ook niet. 

Dan over de inhoud. Er worden inspanningen geleverd door de inwoners, bedrijven en gemeente op dit terrein, maar als we de monitor bekijken zien we dat veel indicatoren nog op rood of oranje staan. De doelstellingen zijn niet in zicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de CO-2 uitstoot en de hoeveelheid restafval. Over sommige onderwerpen, zoals biodiversiteit, zijn helemaal geen indicatoren. Dit is een zorgelijk beeld, hier ligt wel een opdracht voor ons als gemeentebestuur.Het is daarom belangrijk dat er bij nieuw beleid indicatoren worden gekozen die kunnen worden beïnvloed door de gemeente. Voor de CO-2 uitstoot geldt dit bijvoorbeeld maar beperkt. Voor opgewekte duurzame energie weer wel. We hebben gezien dat er veel niet kan, bijvoorbeeld warmtenetten en zon op restgronden. Maar windenergie blijft wel een optie. We weten dat de wethouder dit op de radar heeft, dat heeft ze in de commissievergadering ook aangegeven. Maar ook als raad moeten we aan de slag. We willen ons inspannen om voor nieuw beleid concretere indicatoren vast te stellen waar we invloed op hebben. 

Want het is belangrijk om goed voor de schepping te zorgen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen. En bovenal omdat, zoals onze fractie gelooft, God ons die opdracht geeft. 

Labels: , ,