Sloopmeters ook op andere locaties inzetten

Boerderij Polleveenseweg
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 26 april 2023 om 20:15

Sloopmeters ook op andere locaties inzetten

Raadsbijdrage bij Aanvullende beleidsregel functieveranderingsbeleid

De ChristenUnie is tevreden over het functioneren van het functieveranderingsbeleid. Er wordt veel gebruik van gemaakt en voldoet aan haar doelstelling om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. 

Het verbaasde ons dat de Raad van State een deel van het beleid heeft afgewezen en dat moet nu gerepareerd worden. Deze reparatie veranderd niets aan de doelstellingen van het beleid, maar het wordt beter omschreven. Het is belangrijk om sloopmeters ook te kunnen inzetten op andere locaties, dan daar waar de agrarische bestemming wordt weggehaald, zoals aan de randen van de kernen. Door het functieveranderingsbeleid nu aan te passen kunnen projecten die hier gebruik van willen maken doorgaan en hoeven ze niet stopgezet te worden tot het eind van het jaar als het gehele functieveranderingsbeleid wordt geevalueerd. Daarom vinden wij het belangrijk om vanavond te bespreken.

Na de commissievergadering is de tekst nog enigszins gewijzigd. Eerst stond er er zijn sloopmeters vereist en dat is aangepast in dat er onder meer sloopmeters ingezet worden. Voor onze fractie is de inzet van sloopmeters de basis en bij maatwerk is bijv. aanleg van natuur hieraan ondergeschikt.

Deel dit bericht

Labels: , ,