Een nieuwe wijk voor Stroe

Stroe1
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 29 september 2022 om 22:00

Een nieuwe wijk voor Stroe

Raadsbijdrage over het Wulperveld

Een nieuwe wijk voor Stroe. Passend en nu hopen dat de trein daar ook nog een keer stop.

Het bestemmingsplan Wulperveld omvat 115 woningen aan de rand van Stroe. Wij vinden dit een mooi plan, omdat het aansluit bij de behoefte van het dorp. Het plan bestaat uit 40% goedkope woningen en het wordt gefaseerd uitgevoerd zodat er vooral voor de Stroeenaren gebouwd wordt.

 De nieuw te bouwen wijk ligt tegen de spoorlijn Amersfoort - Apeldoorn aan wat wel extra maatregelen vraagt tegen het geluid. Het geluidsniveau blijft binnen de landelijke norm en Stroe is ook wel wat gewend vanwege de vele dagelijks langskomende treinen over de spoorlijn. Wij hopen altijd nog dat de trein er ook nog eens gaat stoppen.

De ontsluiting van de wijk via de Ericaweg is voor ons nog wel een punt van zorg. De wethouder gaf aan dat er maatregelen genomen worden om de doorstroming via deze weg te verbeteren d.m.v. van  een parkeerverbod. Wij zullen dat blijven volgen.

Deze nieuwe woonwijk het Wulperveld en de ver gevorderde plannen voor een bedrijven terrein en het apartementengebouw voor ouderen aan de Ericaweg wat al gebouwd wordt zijn mooie ontwikkelingen voor Stroe en verbeteren de leefbaarheid van het dorp. Daar zijn we blij om.

Labels: ,