Goede stappen tegen vrachtverkeer in Garderen, maar ook zorgen.

22-01-26 Garderen snelheid toegangswegen.gif
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 27 januari 2022 om 19:04

Goede stappen tegen vrachtverkeer in Garderen, maar ook zorgen.

Het college heeft deze week een memo naar de raad gestuurd met daarin de stappen die sinds september gezet zijn om het vrachtverkeer uit Garderen te gaan weren. De ChristenUnie had het onderwerp afgelopen september op de agenda gezet, omdat de aanpak niet erg vlot. We hebben daarom gevraagd om in januari op de hoogte gebracht te worden van de verdere ontwikkelingen. Er worden goede stappen gezet, maar er zijn ook zorgen. Reden voor enkele aanvullende schriftelijke vragen.

Positief is dat er overeenstemming met de provincie en gemeente Putten is om op korte termijn de bewegwijzering aan te passen, zodat vrachtverkeer om Garderen heen geleid wordt. Ook zijn we er blij mee dat transporteurs die veel door Garderen rijden aangeschreven zijn met het verzoek Garderen te mijden. Een deel van die transporteurs heeft daar positief op gereageerd. Dat is mooi.

Ook positief is dat de gemeente met de provincie heeft afgesproken dat de gemeente een visie gaat opstellen over het verlagen van de snelheid op de toegangswegen. Die snelheid verlagen is de belangrijkste maatregel die genomen kan worden, omdat het dan voor vrachtverkeer minder aantrekkelijk wordt om door Garderen te rijden. Waar we ons wel zorgen over maken is dat in het memo gesteld wordt dat het groot onderhoud aan de N310 (toegangswegen Hogesteeg/ Koningsweg) gepland staat voor 2026. Dan lijkt het erop dat we tot 2026 moeten wachten tot de belangrijkste stap gezet kan worden. Daarom hebben we het college gevraagd zich er voor in te zetten dat dit versneld wordt. Het college heeft dat niet zelf in de hand, want het is een provinciale weg. Maar het college kan wel pogen de provincie ertoe te bewegen dat de snelheidsverlaging eerder mogelijk wordt.

Er is dus zorg over de termijn waarop de snelheid op de Koningsweg en Hogesteeg omlaag gebracht kan worden. Verder heeft het college de afgelopen maanden, in samenwerking met de provincie en gemeente Putten, goede stappen gezet. Nu doorpakken!

Bijlagen