Geef mensen de tijd om een declaratie voor bijzondere bijstand in te dienen.

bk25bespiegelingenhenkwiesenekker1.JPG
CU-Socialmediafoto Henk Wiesenekker
Door ChristenUnie Barneveld, Henk Wiesenekker op 10 november 2021 om 20:40

Geef mensen de tijd om een declaratie voor bijzondere bijstand in te dienen.

Onlangs heeft het college besloten dat mensen nog maar één maand de tijd hebben om een declaratie voor bijzondere bijstand in de dienen. Dat was eerder drie maanden. Dit is een slecht besluit, omdat mensen met schulden veel stress kunnen hebben door de schulden. Onderzoek heeft aangetoond dat die stress leidt tot het minder goed functioneren van de hersenen. Daardoor hebben deze mensen meer moeite met het maken van toekomstplannen en dus ook met plannen om uit de schulden te komen. Vaak maken ze enveloppen niet meer open en wordt de administratie een chaos. Dan is hulp nodig. Het verkorten van de declaratietermijn maakt de problemen eerder erger dan beter. Daarom vindt de ChristenUnie dat de termijn weer verruimd moet worden. Bij de begroting heeft Henk Wiesenekker daarover een motie ingediend, samen met PRO'98 en Burger Initiatief.

Tijdens de commissievergadering over dit onderwerp hebben we vragen gesteld over de mate waarin mensen declaraties indienen na meer dan een maand. De wethouder gaf aan dat dit gergeld gebeurt, vaak ook door bewindvoerders. Wij vinden dat mensen met schulden niet de pineut mogen worden van dit beleid, terwijl ze er soms niets aan kunnen doen dat een declaratie te laat wordt ingediend. We moeten armoede niet in de hand werken, maar tegengaan. Een verkorting van de declaratietermijn is daarbij het paard achter de wagen.