Henk Wiesenekkers bijdrage bij de Uitgangspuntennotitie sport & cultuur

kunstgras Barneveld2
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 6 oktober 2021 om 23:25

Henk Wiesenekkers bijdrage bij de Uitgangspuntennotitie sport & cultuur

Bij de behandeling van het raadsvoorstel 'Uitgangspuntennotitie sport & cultuur' heeft ChristenUnie fractievoorzitter Henk Wiesenekker opgeroepen tot mer synergie en steun voor cultuur en sport voor ouderen. Hieronder leest u zijn bijdrage aan het debat.

In de week van de eenzaamheid spreken wij ons duidelijk uit om initiatieven t.a.v. sport of cultuur ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen te steunen. Hiermee spreken we opnieuw uit dat we pal staan achter ons manifest waardig ouder worden. Dit deden wij in de bespreking van de uitgangspuntennotitie sport & cultuur.

Al langere tijd zijn wij groot voorstander van een creëren synergie, hoge bezettingsgraad voor gebouwen en ruimtes met een (semi-) maatschappelijke functie, verbinding, sociale cohesie. Wij vinden dat er veel kansen zijn in samenwerking tussen allerlei verenigingen, waardoor je de exploitatiekosten flink kan drukken en meer partijen tegemoet kan komen in een wens om vanuit een accommodatie actief te zijn. Wij geloven erin.  Het zorgt voor verbinding, sociale cohesie, voor kansen voor kleine culturele of sportverenigingen en… We zien dit duidelijk terugkomen in de uitgangspunten notitie. En dat is fijn.

Wij vonden dat er nog wel 2 uitgangspunten gemist werden in het stuk. Voor de 1e heeft Pro’98 een amendement opgesteld wat de keuze voor een milieuonvriendelijke of overlastgevende activiteit minder groot maakt. Die dienen we van harte mede in. Daarnaast zien wij in de kans op verbinding, sociale cohesie en kans voor kleine culturele- en sportverenigingen ook een grote mogelijkheid om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. In het manifest waardig ouder worden Barneveld ondersteunen destijds 8 politieke partijen - ja voorzitter, ook de destijds opgerichte SGV - dit manifest. Dit manifest roept onder andere op om

 

“Zet alles op alles om eenzaamheid te voorkomen” en

“Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

 

Dat willen we graag concreet en expliciet maken, juist nu, in de week tegen eenzaamheid, net zoals ondersteuning voor jongeren. Het gaat bij ouderen niet altijd om een stevige fysieke sport, maar juist ook om in beweging blijven, ook als dat minder fysiek is en mensen ontmoeten. Met de gestelde kaders missen wij de ondersteuning voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Daarom bieden - nogmaals in week tegen eenzaamheid - we daarvoor een amendement in (samen met Pro’98 en Lokaal Belang).