Uitkomsten enquête over het manifest ‘Waardig ouder worden’

Waardig ouder worden.png
06 Henry Buitenhuis DBLO_20180210_0011.jpg
Door Henry Buitenhuis, Wilma Heijkoop op 18 december 2020 om 15:21

Uitkomsten enquête over het manifest ‘Waardig ouder worden’

Ruim 2 jaar geleden hebben alle politieke partijen en vele ouderenorganisaties het Barnevelds manifest “Waardig ouder worden” ondertekend. Daarom is het tijd om te kijken waar we nu staan. Dankzij de antwoorden van personen en organisaties die onze enquête hebben ingevuld konden we inventariseren wat er komende tijd nodig is in de ouderenzorg.

Veel gaat er goed, maar punten die meer aandacht vergen zijn: mantelzorg, vrijwilligers, eenzaamheid, ontmoeting, wonen, begeleiding, samen en zingeving.

Wonen 

Levensloopbestendige woningen maken deel uit van de woningbouwprogrammering. En tegelijk zien we dat ouderen blijven wonen in hun grote woningen, omdat seniorenwoningen voor velen onbetaalbaar zijn. De wachttijden in de verpleeghuizen zijn nog te lang, zodat ouderen soms in crisissituaties moeten verhuizen naar een verpleeghuis buiten de gemeente Barneveld.

Mantelzorg 
Mantelzorg levert een onmisbare bijdrage aan de samenleving. Het is geen hobby. Het wordt onbetaald geleverd en is van onschatbare waarde. Mantelzorgers hebben behoefte aan praktische ondersteuning (bijvoorbeeld inzet van een vrijwilliger, zodat men even weg kan). Er is respijtzorg, maar soms is het lastig om dat snel te organiseren.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een zorg van alle leeftijden. Maar juist als je ouder wordt, wordt het meer zichtbaar. Zorg daarom dat je eenzaamheid al veel eerder probeert aan te pakken. Op dit punt wordt ook gevraagd om te letten op verborgen armoede als één van de oorzaken.

Al met al genoeg punten om de tweede helft van deze coalitieperiode aan te werken.

Wij hopen dat dit samen met alle anderen partijen en ouderenorganisaties verder op te pakken.

Oud worden wil iedereen, oud zijn gaat soms niet vanzelf. Zij hebben zich jaren voor onze samenleving ingezet en geven hun ervaringen als het goed is aan ons door. In dat proces moeten we de betreffende mensen met goede zorg en voorzieningen omringen, vanuit betrokkenheid en waardering! Wij mogen ‘op hun schouders staan’. En wanneer we goed weten waarmee we hen kunnen helpen blijft hun leven waardevol!

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.