Wilma Heijkoop-van Maanen (kandidaat)

Wilma Heijkoop-van Maanen

Je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Woorden uit het Bijbelboek Micha 6: 8, die mij uit het hart gegrepen zijn en motiveren om politiek dienstbaar te zijn in onze mooie, veelkleurige gemeente Barneveld.

Verbinden is voor mij een belangrijk thema. Contact en onderlinge verbondenheid in familie, buurt en wijk zijn voor mij van wezenlijk belang en moeten waar mogelijk worden bevorderd. Daarom is het zeer positief dat er in onze gemeente zoveel vrijwilligers zijn! Zij trekken samen op met jongeren, volwassenen en ouderen. De maatschappelijke stage bevordert het vrijwilligerswerk onder jongeren.

Belangrijk vind ik dat wij als volksvertegenwoordigers zoveel mogelijk de samenleving weerspiegelen. Daarom is er een gemeenteraad nodig met mannen, vrouwen, jongeren, ouderen, allochtonen, autochtonen, diversiteit in opleidingsniveaus en beroepen enz. Iedereen kan zo vanuit zijn of haar positie meedenken en meedoen. De jongerenraad is hiervan een mooi voorbeeld.

 De zorg voor kwetsbare medeburgers moet voortdurend hoge prioriteit hebben. Van jong tot oud is het leven waardevol en verdient de grootste aandacht. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en allerlei organisaties die zorgen voor kwetsbare groepen leveren hierin een belangrijke bijdrage.

 Goed en passend onderwijs voor iedereen is een must. Het is van belang dat leerlingen hun talenten ontdekken en dat we hen stimuleren talent te ontwikkelen en in te zetten. Een goede relatie met het lokale en regionale bedrijfsleven is hiervoor van groot belang. Ik ben blij met onze mooie scholen in Barneveld en ben ervan overtuigd dat men het beste uit kinderen en studenten haalt.

Punten waar ik de komende tijd met name aandacht voor wil vragen zijn:

  • Hoe kunnen we het omzien naar elkaar in de buurt bevorderen?
  • Wat is de beste zorg voor kwetsbare medeburgers?
  • Goed onderwijs voor alle leerlingen, zodat ze goed voorbereid zijn op hun toekomst.

Wilma is getrouwd met John en is moeder van Willeke, Rianne en Gerjan

Wilma was 10 jaar groepsleerkracht,10 jaar ‘thuismoeder’, ruim 10 jaar leidster peuterspeelzaal/kinderopvang en is gemeenteraadslid sinds 2014. Daarnaast is ze als vrijwilliger actief voor: kerkelijk (jeugd)werk, Home-start, leiding Marriage Course