Uitkomsten enquête over het manifest ‘Waardig ouder worden’

Waardig ouder worden.png
05_Henry_Buitenhuis_1_lowres.jpg 48_Wilma Heijkoop-116.jpg
Door Henry Buitenhuis, Wilma Heijkoop op 18 december 2020 om 15:21

Uitkomsten enquête over het manifest ‘Waardig ouder worden’

Ruim 2 jaar geleden hebben alle politieke partijen en vele ouderenorganisaties het Barnevelds manifest “Waardig ouder worden” ondertekend. Daarom is het tijd om te kijken waar we nu staan. Dankzij de antwoorden van personen en organisaties die onze enquête hebben ingevuld konden we inventariseren wat er komende tijd nodig is in de ouderenzorg.

Veel gaat er goed, maar punten die meer aandacht vergen zijn: mantelzorg, vrijwilligers, eenzaamheid, ontmoeting, wonen, begeleiding, samen en zingeving.

Wonen 

Levensloopbestendige woningen maken deel uit van de woningbouwprogrammering. En tegelijk zien we dat ouderen blijven wonen in hun grote woningen, omdat seniorenwoningen voor velen onbetaalbaar zijn. De wachttijden in de verpleeghuizen zijn nog te lang, zodat ouderen soms in crisissituaties moeten verhuizen naar een verpleeghuis buiten de gemeente Barneveld.

Mantelzorg 
Mantelzorg levert een onmisbare bijdrage aan de samenleving. Het is geen hobby. Het wordt onbetaald geleverd en is van onschatbare waarde. Mantelzorgers hebben behoefte aan praktische ondersteuning (bijvoorbeeld inzet van een vrijwilliger, zodat men even weg kan). Er is respijtzorg, maar soms is het lastig om dat snel te organiseren.

Eenzaamheid
Eenzaamheid is een zorg van alle leeftijden. Maar juist als je ouder wordt, wordt het meer zichtbaar. Zorg daarom dat je eenzaamheid al veel eerder probeert aan te pakken. Op dit punt wordt ook gevraagd om te letten op verborgen armoede als één van de oorzaken.

Al met al genoeg punten om de tweede helft van deze coalitieperiode aan te werken.

Wij hopen dat dit samen met alle anderen partijen en ouderenorganisaties verder op te pakken.

Oud worden wil iedereen, oud zijn gaat soms niet vanzelf. Zij hebben zich jaren voor onze samenleving ingezet en geven hun ervaringen als het goed is aan ons door. In dat proces moeten we de betreffende mensen met goede zorg en voorzieningen omringen, vanuit betrokkenheid en waardering! Wij mogen ‘op hun schouders staan’. En wanneer we goed weten waarmee we hen kunnen helpen blijft hun leven waardevol!