Barneveldse dam- en schaakvereniging in het Pluimveemuseum!

pluimveemuseum
social media avond Henk2
Door Henk Wiesenekker op 21 juli 2018 om 20:00

Barneveldse dam- en schaakvereniging in het Pluimveemuseum!

De BDSV kan tijdelijk plaatsnemen in het Pluimveemuseum. Dat is goed nieuws. Zeker omdat de tijd begon te dringen en het huurcontract van de huidige locatie inmiddels afliep. Raadsbreed werd het college verzocht om actief te zoeken naar een geschikte locatie. Samen met de vereniging werden ruim 30 locaties bekeken, maar geen van die locaties bleek een daverend succes. Totdat Henk Wiesenekker (raadslid ChristenUnie) in gesprek ging met Judith van den Wildenberg (fractievoorzitter van Burgerinitiatief) en er een mooi idee ontstond.

In een telefonisch gesprek deelden we verschillende opties, waarna we op het goede idee kwamen. Want waarom polsen we het Pluimveemuseum niet? Hoe mooi is het om in een museum huisvesting voor deze denksportvereniging te vinden zodat beide partijen kunnen profiteren? Judith belde een contactpersoon van het Pluimveemuseum en ik zocht snel contact met Marcel Janssen van de vereniging. Beide partijen bleken enthousiast en maakten een afspraak. Tijdens dit bezoek bleek dit een uitstekende locatie. Er was voldoende ruimte, ook om in stilte te dammen of schaken en er was een bar om achteraf even met elkaar na te praten over de gespeelde partij. Ook financieel en praktisch kwamen de partijen eruit.

Wij zijn ontzettend blij dat er op de valreep een mooie (tijdelijke) locatie is gevonden en feliciteren de vereniging van hart met dit mooie nieuws. Geniet van deze prachtige plek! Het is mooi dat de ChristenUnie hierin actief kon samenwerking met BurgerInitiatief. Het was een prima staaltje denkwerk en dat past natuurlijk goed bij zo’n mooie denksportvereniging.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.