Schaak- en dam vereniging schaakmat?!

Schaken
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 17 februari 2018 om 21:57

Schaak- en dam vereniging schaakmat?!

De schaak- en dam vereniging nam een tijdje geleden contact met ons op. Nee, ze nodigden ons niet uit om een potje te schaken. Ze maakten zich zorgen over hun toekomstige locatie. Komend jaar sluit de huidige locatie en er is nog onvoldoende zicht op een nieuwe plek. Wat vindt de ChristenUnie daarvan? En hoe staat dit in ons verkiezingsprogramma?

Ook denksporten hebben een waardevolle plek in onze gemeente. Wij ondersteunen dit van harte en willen dat ook deze sporten op een geschikte locatie kunnen worden beoefend. Wij verwachten dat de schaak- en dam vereniging ook goed kan samenwerken met andere denksporten, zodat een gezamenlijk denksportcentrum kan ontstaan. In dat geval wordt een nieuwe locatie ook breed benut. Deze wens staat in ons verkiezingsprogramma hoofdstuk sport en wij zetten ons daarom in voor een passend en gezamenlijk denksportcentrum.

Maar hoe gaan we om met de acute situatie die dreigt te ontstaan bij de huidige oefenlocatie voor de schakers en dammers?
Wij hebben via de vereniging begrepen dat er momenteel gesprekken zijn met de wethouder over een nieuwe locatie. Dit is in lijn met een eerdere oproep van de gemeenteraad om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Deze gesprekken verlopen momenteel naar tevredenheid en dit proces verdient uiteraard een kans. Natuurlijk blijven wij de uitkomst volgen. Ook blijven we in verbinding met de vereniging zodat we er zeker van zijn dat er een goede oplossing komt.

Wij willen onze schaak- en dam vereniging niet laten vallen en we zetten de sporters niet schaakmat! Sterker nog… we laten ons graag uitnodigen voor een potje schaken of dammen als de vereniging straks verhuist naar een nieuwe locatie. Want wij hebben er alle vertrouwen in dat die locatie er gaat komen. En in de toekomst mogelijk met een prachtige samenwerking met andere denksportverenigingen.

Labels: