Lokaal manifest 'Waardig ouder worden' ondertekend

2018-03-12 17.18.42-1.jpg
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 12 maart 2018 om 15:44

Lokaal manifest 'Waardig ouder worden' ondertekend

Op initiatief van de Barneveldse ChristenUnie hebben tien maatschappelijke organisaties en alle politieke partijen het Barneveldse manifest ‘Waardig ouder worden’ ondertekend. Lijsttrekker Lukas Scheijgrond licht toe: 'Barneveld is goed op weg voor ouderen, het is echter van groot belang om te kijken wat er voor nu en in de toekomst nodig is om blijvend waardig ouder te kunnen worden in onze gemeente.' Het manifest moet een rol spelen bij de coalitievorming. In het manifest roepen we op dat betrokken organisaties en de politiek de komende jaren samenwerken om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren.

De ondertekenaars van het manifest willen het landelijk beleid met betrekking tot “waardig ouder worden” graag naar de situatie in gemeente Barneveld vertalen. Daartoe dient het Barneveldse manifest dat door de ChristenUnie is geïnitieerd en dat breed wordt gedragen.

In het manifest wordt onder andere gesproken over meer seniorenwoningen. Maar ook over meer passende activiteiten voor senioren, betere ondersteuning van mantelzorgers en het in het leven roepen van een levensbegeleider. Dat is een persoon met wie ouderen hun levensvragen kunnen bespreken.

De 10 punten voor 'Waardig ouder worden'

  1. Er is een coördinerend wethouder voor ouderenbeleid

  2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom

  3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen

  4. Stimuleer mantelzorg

  5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker

  6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg

  7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

  8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen

  9. Investeer in passende en palliatieve zorg

  10. Investeer in levensbegeleiders

Het hele manifest is hier te vinden. Mensen en organisaties die het manifest willen onderschrijven, kunnen dat doen door uiterlijk zaterdag 17 maart om 17:00 uur een mail te sturen naar manifest@barneveld.christenunie.nl 

Presentatie manifest door lijsttrekker Lukas Scheijgrond

Overhandiging manifest aan Minister Schouten door wethouder Hans van Daalen

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.