Meer betaalbare woningen bouwen

DSC00504
06 Henry Buitenhuis
Door Henry Buitenhuis op 8 maart 2018 om 23:32

Meer betaalbare woningen bouwen

Betaalbare woningen zijn hard nodig. Vier jaar lang hebben we erop gehamerd en nog steeds wordt de behoefte aan betaalbaar wonen groter. De gemeenteraad vergaderde afgelopen woensdag over de starterslening.

Via de starterslening kunnen starters makkelijker geld lenen voor een woning. In principe een mooi middel om een koopwoning mogelijk te maken, maar er is 1 probleem. Met de starterslening kunnen we duur blijven bouwen en zadelen we starters op met meer schulden. Dat is iets waar veel jongeren helemaal niet op zitten te wachten.

Het wordt tijd dat we woningen gaan bouwen die echt betaalbaar zijn. Niet door een extra lening aan te bieden, maar door woningen te bouwen die passen bij de portemonnee van starters. Alleen met betaalbare woningen voorkomen we grotere schulden voor starters en zorgen we ervoor dat jongeren in hun eigen dorp bij familie en vrienden kunnen blijven wonen. En dat is wat wij Waardevol vinden.

Bekijk hieronder het pleidooi dat Henry Buitenhuis hield tijdens de raadsvergadering:

Of bekijk de hele vergadering hier: https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=barneveld&agendaid=3f839608-ef3f-40f2-b3d5-00c29409889d&FoundIDs=&year=2018

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.