Lokaal manifest 'Waardig ouder worden' ondertekend

2018-03-12 17.18.42-1.jpg
50_Lukas Scheijgrond-112.jpg
Door Lukas Scheijgrond op 12 maart 2018 om 15:44

Lokaal manifest 'Waardig ouder worden' ondertekend

Op initiatief van de Barneveldse ChristenUnie hebben tien maatschappelijke organisaties en alle politieke partijen het Barneveldse manifest ‘Waardig ouder worden’ ondertekend. Lijsttrekker Lukas Scheijgrond licht toe: 'Barneveld is goed op weg voor ouderen, het is echter van groot belang om te kijken wat er voor nu en in de toekomst nodig is om blijvend waardig ouder te kunnen worden in onze gemeente.' Het manifest moet een rol spelen bij de coalitievorming. In het manifest roepen we op dat betrokken organisaties en de politiek de komende jaren samenwerken om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren.

De ondertekenaars van het manifest willen het landelijk beleid met betrekking tot “waardig ouder worden” graag naar de situatie in gemeente Barneveld vertalen. Daartoe dient het Barneveldse manifest dat door de ChristenUnie is geïnitieerd en dat breed wordt gedragen.

In het manifest wordt onder andere gesproken over meer seniorenwoningen. Maar ook over meer passende activiteiten voor senioren, betere ondersteuning van mantelzorgers en het in het leven roepen van een levensbegeleider. Dat is een persoon met wie ouderen hun levensvragen kunnen bespreken.

De 10 punten voor 'Waardig ouder worden'

  1. Er is een coördinerend wethouder voor ouderenbeleid

  2. Werk aan acceptatie en herwaardering van ouderdom

  3. Zet alles op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen

  4. Stimuleer mantelzorg

  5. Maak vrijwilligerswerk aantrekkelijker

  6. Laat jongeren vrijwilligerswerk doen in de ouderenzorg

  7. Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten

  8. Maak meer ruimte voor passende woonvormen

  9. Investeer in passende en palliatieve zorg

  10. Investeer in levensbegeleiders

Het hele manifest is hier te vinden. Mensen en organisaties die het manifest willen onderschrijven, kunnen dat doen door uiterlijk zaterdag 17 maart om 17:00 uur een mail te sturen naar manifest@barneveld.christenunie.nl 

Presentatie manifest door lijsttrekker Lukas Scheijgrond

Overhandiging manifest aan Minister Schouten door wethouder Hans van Daalen