Genoeg ruimte voor scholen in Veller?

Ruimte scholen Veller 2
Henk Wiesenekker
Door Henk Wiesenekker op 30 januari 2018 om 09:28

Genoeg ruimte voor scholen in Veller?

Kinderen in de nieuwbouwwijk Veller moeten in hun eigen wijk naar school kunnen gaan. Op dit moment is dat zeker niet het geval. Veel kinderen moeten naar Norschoten of de Burgt. Dit vermindert de sociale banden tussen kinderen in de wijk, het bezorgt ouders extra moeite om de kinderen naar school te brengen en het zorgt voor onnodige verkeersbewegingen. Voor een grote nieuwbouwwijk als Veller vinden wij dat niet acceptabel.

Bij de bouw van de wijk is er ruimte gereserveerd voor nieuwe scholen. In 2016 werd de ruimte voor nieuwe scholen verkleind om meer woningen te kunnen bouwen. Wij waren daar fel tegen, maar alle andere partijen stemden hiermee in. Wij gaven destijds aan dat deze plek beschikbaar moet blijven voor scholenbouw, zolang nog niet duidelijk is hoeveel leerlingen er worden verwacht. Nu, begin 2018, blijken de leerlingenprognoses in de wijk veel hoger uit te vallen. Volgens de berekeningen van de schoolbesturen zijn de nog niet gebouwde scholen nu al te klein. Er blijkt een verschil van ongeveer 400 leerlingen.

Ondertussen zitten ook scholen in de Burgt met ruimte tekort. Deze uitwijklocaties kampen met een te groot aantal leerlingen waardoor het onderwijs in het geding komt. Zo geven de schoolbesturen van de PCO Gelderse Vallei en de Drieslag aan dat De Fontein (locatie Burgthof) en de Amaliaschool na de zomervakantie te klein zijn. Een probleem dat mede gevolg is van de enorme groei in Veller. De ChristenUnie heeft hierover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. We willen weten of de gemeente samen met de schoolbesturen zoekt naar passende oplossingen.

De ChristenUnie heeft de gemeente opgeroepen nogmaals goed naar de leerlingenprognose te kijken. Als inderdaad blijkt dat de beoogde nieuwe scholen nu al te klein zijn, willen we graag in gesprek om te zoeken naar mogelijkheden om toch voldoende ruimte te creëren voor scholen op Veller.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.