50 Enthousiaste kandidaten voor de verkiezingen op 21 maart

Kandidaten 2018 - 1
CU-Socialmediafoto
Door ChristenUnie Barneveld op 25 januari 2018 om 20:12

50 Enthousiaste kandidaten voor de verkiezingen op 21 maart

ChristenUnie Barneveld presenteerde vandaag de kieslijst met daarop 49 enthousiaste kandidaat raadsleden en wethouder kandidaat Hans van Daalen die ook na de verkiezingen weer beschikbaar is voor een wethouderspost.

Lijsttrekker voor de ChristenUnie is Lukas Scheijgrond uit Voorthuizen. Scheijgrond is sinds 2010 actief in de gemeenteraad en heeft enkele jaren ervaring opgedaan als fractievoorzitter. Voor de komende jaren wil hij vanuit christelijke waarden verder investeren in de samenleving. Doelstellingen daarbij zijn: Het omzien naar elkaar, investeren in de toekomst van onze kinderen en duurzaamheid.  Scheijgrond: “Belangrijk is het stimuleren van vrijwilligerswerk, woon-zorg combinaties voor ouderen en betaalbare woningen, zodat jongeren zo veel mogelijk de kans krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Zo blijft de saamhorigheid in de dorpen. Dat vind ik waardevol voor onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen.” 

Wethouders kandidaat Van Daalen is de afgelopen jaren succesvol geweest bij de decentralisatie van zorgtaken. Jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en ondersteuning van mensen om te werken is daarmee overgedragen van de landelijke overheid naar de gemeente. Van Daalen: "In Barneveld hebben we de zorg voor jong en oud op een goede manier opgepakt. Daarbij hebben we ingezet op zorg dichtbij met ruimte voor identiteit. Als één van de weinig gemeenten hebben we ook de financiën op orde".

De top 10 van de kieslijst bestaat verder uit Peter Spruijt die zich de afgelopen vier jaar heeft ingezet voor betaalbaar wonen en meer keuzevrijheid bij afvalinzameling, Henk Wiesenekker die zich als raadscommissielid heeft ingezet voor veiligheid en Jaap van den Top uit Kootwijkerbroek met zijn onuitputtelijke inzet voor de belangen van onze boeren. Op plek 6 en 7 staan Wilma Heijkoop-van Maanen en Henry Buitenhuis, de zorgspecialisten van de fractie. Plek 7 en 8 worden ingevuld door de nieuwkomers Erik van de Kamp, docent op het JFC, en Dianne de Kwant-van Lagen die ervaring heeft opgedaan in de Jongerenraad. Plek 9 en 10 worden ingevuld door twee bekende en ervaren CU'ers, namelijk John Jaspersen en David Jan van Harten.

Scheijgrond: "Met deze kieslijst en wethouders kandidaat gaan we vol vertrouwen de verkiezingen tegemoet. Voor de zetelwinst vier jaar geleden zijn we zeer dankbaar. Die heeft ons geholpen om mooie zaken te bereiken, zoals veiliger fietsroutes, goede ondersteuning van mensen en gezinnen met een laag inkomen en concrete stappen om over te stappen op blijvende energiebronnen. Bij de komende verkiezingen hopen we weer op een mooi resultaat, zodat we er aan kunnen werken dat Barneveld voor ouderen en kwetsbaren een goede gemeente is om te wonen. We willen dat onze kinderen en kleinkinderen hier net zo’n mooie jeugd kunnen hebben als dat wij hier hebben gehad.”

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.