Veluwehal waardevol voor inwoners

vollezaal
Lukas Scheijgrond - vrije tijd
Door Lukas Scheijgrond op 6 januari 2018 om 15:05

Veluwehal waardevol voor inwoners

Het plan van de VVD dat de Veluwehal plaatst moet maken voor een wijk met nieuwe winkels is wat ons betreft voorbarig. We denken dat een paar zaken helder moeten zijn. De Veluwehal vervult als dorpshuis in Barneveld een belangrijke functie voor onder anderen mensen die de activiteiten van Welzijn Barneveld bezoeken, sportverenigingen en Villa29.

Voor veel mensen is de Veluwehal dus waardevol. Het is een belangrijke plek voor gezamenlijke activiteiten. Als ChristenUnie zullen we ons daarom hard maken voor een toekomst met dit dorpshuis.

Voorlopig is er van nieuwbouw geen sprake. In 2009, 2014 en 2015 hebben er renovaties plaatsgevonden voor een bedrag van 1 miljoen euro. Hierdoor kan de Veluwehal weer met zijn tijd mee. Het zou kapitaalvernietiging zijn om dit gebouw nu te slopen.

Als het gebouw in de toekomst wel vervangen moet worden is het goed om na te denken over verplaatsing van het binnenzwembad naar het Oosterbosbad. Dat is voor het zwembad logischer en daardoor komt er mogelijk ruimte vrij voor appartementen of een parkeergarage.

De VVD wil op de huidige plek een nieuwe wijk met winkels. Daar zijn we tegen. We hebben een mooi dorpscentrum met relatief weinig leegstand. Als we nieuwe winkels gaan plaatsen op de huidige locatie van de Veluwehal dan stimuleren we leegstand en verloedering. Als ChristenUnie willen we dit niet. Wij menen dat de Veluwehal op deze plek juist waardevol is voor het centrum, omdat de hal extra mensen naar het centrum trekt. Die mensen bezoeken dan bijvoorbeeld ook de winkels en de horeca. Als er een nieuwe Veluwehal moet komen dan kan die prima op dezelfde plek.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.