Barneveld geen overloopgebied voor woningzoekenden Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest

DSC00504
02 Peter Spruijt
Door Peter Spruijt op 28 december 2017 om 14:40

Barneveld geen overloopgebied voor woningzoekenden Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest

Tijdens de raadsvergadering van december heeft de ChristenUnie aangegeven geen overloopgebied
voor andere gemeenten te willen zijn. Raadsleden in de regio Amersfoort hebben uitgesproken dat
woningzoekenden naar Barneveld kunnen uitwijken, omdat er in gemeente Barneveld veel woningen
gebouwd worden. De ChristenUnie vreest dat dit er voor zorgt dat de eigen inwoners moeilijker aan
woonruimte komen en dat wonen in Barneveld voor velen onbetaalbaar wordt.

In de komende jaren zullen er veel woningen gebouwd worden. Dat is hard nodig om woningzoekenden uit onze eigen gemeente van woonruimte te voorzien. Als steeds meer mensen uit Amersfoort, Leusden, Nijkerk en Soest hier een huis komen zoeken, wordt het voor onze inwoners moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Barneveld mag niet het overloopgebied zijn van andere gemeenten.

Voor een stabiele woningmarkt pleiten we er voor dat omliggende gemeenten niet op Barneveld leunen, maar zelf blijven bouwen. Naast dat het moeilijker wordt voor eigen woningzoekenden, vreest de ChristenUnie dat dit ook ten koste zal gaan van de sociale samenbinding. We willen graag dat jonge starters de mogelijkheid krijgen om in hun eigen dorp te blijven wonen. Daar hebben ze bekenden, vrienden en familie in de buurt wonen. Voor de jongeren is dat belangrijk, maar voor de rest van het dorp net zo goed. Mensen in een sociaal netwerk kunnen elkaar goed helpen als dat nodig is. Het is goed om de sociale binding in de dorpen sterk te houden. Mensen van buiten onze dorpen zijn ook van harte welkom, maar het zou niet gezond zijn als we overspoeld worden door woningzoekenden omdat andere gemeenten niet willen bouwen. Laten we op dit punt zorgen dat de woningmarkt in balans blijft.

Om er bij de andere gemeenten op aan te dringen dat ze zelf genoeg woningen bouwen, hebben we
tijdens de recente gemeenteraadsvergadering een voorstel ingediend waarin wordt uitgesproken dat Barneveld niet het overloopgebied mag zijn van de andere gemeenten. Dit initiatief werd unaniem gesteund door de andere raadsleden.

Deel dit bericht

ChristenUnie blij met uitdagend coalitieakkoord

De ChristenUnie zal de komende jaren weer deelnemen aan de coalitie. Daar zijn we blij mee, want in het nieuwe coalitieakkoord hebben we belangrijke en mooie afspraken kunnen maken met de SGP, PRO’98 en het CDA. Belangrijke uitdagingen worden aangepakt en tegelijkertijd blijft er veel ruimte voor samenwerking met de oppositiepartijen.

Eén van de belangrijkste uitdagingen heeft te maken met de omschakeling naar duurzame energie. Het  gebruik van olie, gas en kolen hebben grote nadelen, zoals de invloed op ons klimaat, luchtverontreiniging en aardbevingen in Groningen. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat we werk maken van energiebesparing en de omschakeling naar bijvoorbeeld zonnepanelen op daken, windmolens en andere duurzame energiebronnen. Onze kinderen en kleinkinderen moeten namelijk ook kunnen wonen in een mooie en schone omgeving en toch ook gebruik kunnen maken van de wasmachine en computer. We zijn er daarom heel blij mee dat de ambitie om slagen te maken met de omschakeling ook in het coalitieakkoord sterk terug komt.

Ook de zorg voor kwetsbare mensen vinden we belangrijk. Daarom zijn we blij met de ambitie om de zorg voor jongeren buiten school en die op school beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wil het college mee werken aan het vinden van een permanente locatie door de voedselbank. Tot slot zijn we erg blij met de ambitie om het hele manifest ‘Waardig Ouder Worden’ uit te voeren. In dit manifest, waar de ChristenUnie het initiatief toe genomen heeft, staan belangrijke voorstellen om de levenskwaliteit van onze senioren te helpen verbeteren.

Tot slot vinden we het belangrijk dat onze inwoners in hun eigen dorp woonruimte kunnen vinden. We kunnen en willen mensen van buiten niet verbieden om in één van onze dorpen een huis te kopen. Maar we zijn er wel blij mee dat dit college gaat inzetten op woningbouw passend bij de vraag vanuit de eigen dorpen.

Naast de mooie plannen die er in het akkoord staan, zijn we er blij mee dat Hans van Daalen door gaat als wethouder. Hij heeft zich op verschillende terreinen bewezen als wethouder die het nodige voor elkaar heeft weten te krijgen. We wensen hem, maar ook wethouder de Kruijf, wethouder van den Burgwal en wethouder Dorrestijn-Taal veel zegen en wijsheid bij hun werk toe. En boven dat hopen we dat het werk van het college, maar ook dat van onze fractie tot zegen van de inwoners van onze gemeente zal zijn.