Aantal keer gelezen26

Het échte leven begint buiten!

speelveldzaterdag 04 juni 2016 08:17

Dat was een aantal jaren geleden het motto van een organisatie die dit wilde bevorderen.
Tik je de woorden buiten spelen in dan vind je onder andere het volgende over:
Buitenspelen maakt kinderen sterker en socialer.
Het is gezonder en men beweegt meer.
Zo start de bijdragen van Wilma Heijkoop in de gemeenteraad over een nieuw Speelruimte beleidsplan.

En een onderzoek concludeerde vorig jaar dat kinderen die buiten spelen minder snel bijziend zijn omdat ze waarschijnlijk minder lang lezen, gamen en films kijken. Goede redenen om een goed speelruimtebeleidsplan op te stellen!

Ruimte voor spelen!
Dit is de titel van het nieuwe meerjarenplan voor de gemeentelijke speelruimten. Er is hard aan gewerkt door bureau OBB en de ambtenaren. Interactie met betrokkenen zoals kinderen, jongeren, wijkplatforms, professionals en omwonenden is er op allerlei manieren geweest over de invulling. De ChristenUnie is daar blij mee! Meer betrokkenheid vergroot de verantwoordelijkheid en meer verantwoordelijkheid vergroot de betrokkenheid! Wij willen zéér benadrukken om dit in het proces zo te houden en de vaart erin te houden! Neem betrokkenen vanaf het begin mee in het proces!

Gemeente als regisseur
De trend wordt dat de gemeente veranderdert van beleidsbepaler naar regisseur van beleid waarin betrokkenen veel invloed hebben. De ChristenUnie wil een helder beleid naar betrokkenen als het gaat om plannen, waar inwoners om inspraak over gevraagd zijn. Geef aan als uitvoering wordt uitgesteld of aangepast en nee kan ook een antwoord zijn.

Daarom stemmen wij ook in met het amendement van BI om elk jaar dit plan te evalueren en helder en tijdig te communiceren naar betrokkenen als er veranderingen plaats vinden.

Ruimte te máken en láten voor groene speel- en struinplekken
In het beleidsplan wordt het onderwijs genoemd als gesprekspartner. Scholen zijn de vindplaats van alle kinderen en hun ouders! Kinderen zitten tegenwoordig veel in school en ook thuis veel binnen.

Als er nieuwe scholen worden ontworpen vragen wij aandacht voor ruimte om buiten te spelen in een groene en natuurlijke omgeving. Ook na schooltijd is het belangrijk om samen buiten dingen te ondernemen. Het échte leven begint buiten! Een veld dicht bij een school voor buitensport is prachtig! Combinaties van school, buitenschoolse opvang en sport bij elkaar is positief.

De algemene trend is dat nieuwbouwwijken steeds minder groene speel- en struinplekken kennen. Inbreidingslocatie worden nogal eens bebouwd met woningbouw en realisatie van parkeerterreinen. ( Daarom wil de CU een ‘ondersteunend’ amendement indienen om in de toekomst in nieuw te plannen woonwijken ruimte te máken en láten voor groene speel- en struinplekken!)

Amendement groene Invulling oude speelplekken

Wij willen ook een motie indienen waarin wij aandacht vragen voor de speelplekken die nu worden opgeheven. Deze plekken liggen verspreid in onze gemeente, zij zullen nu opnieuw worden ingericht. Wij roepen het college op deze plekken een groene invulling te geven of laten houden en als informele ontmoetingsplek voor de buurt in te richten.

Nieuw speelruimte beleidsplan

Voor ons ligt een gedégen plan over buiten spelen. Wijkplatforms en buurten kunnen ook veel bijdragen aan spelen en ontmoeten in de wijk. Het team van Beactive speelt hierin een steeds actievere rol! Organisaties die zich hier ook mee bezig houden zijn bijvoorbeeld de scouting, verschillende vakantie spel- en sportweken en andere evenementen. Wij moedigen samenwerking hierin aan! Het team van Beactive heeft de mooie taak van bruggenbouwers. Misschien wel letterlijk en figuurlijk!

De functie van speelvrijwilliger, degene die helpt bij de spelkasten ed. mag ook benadrukt worden. Zij kunnen een spilfunctie voor de jeugd en de buurt zijn. Samen met Welzijn Barneveld en de Woningstichting worden er al hele mooie projecten opgezet! De ChristenUnie steunt dit van harte! Graag veel aandacht hiervoor!

Concluderend vragen wij aandacht in dit plan voor:

  1. Zeer goede communicatie en voorvarendheid rondom veranderingen of bij totstandkoming van speelplekken! Zie amendement BI
  2. Aandacht voor meer informele toekomstige groene speelplekken. Zie amendement CU
  3. Grote aandacht voor formele en informele spelleiders. Dus de mensen van Beactive en speelvrijwilligers.

En ons motto blijft: Het échte leven begint buiten!

Wilma Heijkoop

« Terug