Aantal keer gelezen22

Burgemeester Kuntzelaan

2014-06-02 20.08.07donderdag 03 maart 2016 13:30

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het verbeterplan voor verkeersveiligheid op de Burgemeester Kuntzelaan. De ChristenUnie heeft in het verleden aandacht gevraagd voor onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. We zijn dan ook blij dat we het besluit hebben kunnen nemen om de verkeerssituatie te verbeteren.

De Burgemeester Kuntzelaan wordt op dit moment als rommelig en onoverzichtelijk ervaren. Niet zo vreemd, want als we bijvoorbeeld kijken naar de verschillende oversteekplaatsen dan blijkt de voorrangssituatie niet altijd helder te zijn. Bij de ene oversteek hebben voetgangers voorrang en bij de andere oversteek weer niet. En waarom hebben voetgangers soms wel voorrang, maar fietsers weer niet? Verkeersveiligheid is gebaat bij helderheid en dat mist op dit moment.

Naast onduidelijke verkeerssituaties is er ook een probleem met de snelheid van het autoverkeer op de Kuntzelaan. De weg is breed en vlak en daardoor is het gemakkelijk om harder te rijden dan 50 km/uur. Dat mag niet en daar moeten we op handhaven, maar handhaving alleen is niet voldoende. 50 km/uur past niet bij deze drukke weg met meerdere oversteekplaatsen. Om de verkeersveiligheid te verhogen is het nodig om de weg opnieuw in te richten, zodat hard rijden wordt voorkomen.

Dus wat gaan we dan doen? We gaan voor heldere verkeerssituaties en een lagere snelheid. Dat betekent 30 km/uur en bij alle oversteekplaatsen voorrang voor fietsers en voetgangers. Om hard rijden te voorkomen worden er drempels aangelegd bij de oversteekplaatsen. Om het aantal overstekende fietsers te verminderen wordt het fietspad vanaf het station langs de Albert Heijn tot aan de van Domselaerstraat een twee-richtingen fietspad. Veel fietsers gebruikten het fietspad al in twee richtingen, maar straks is het ook toegestaan en wordt het pad verbreed.

De ChristenUnie is zeer blij met dit plan. Alles wordt in het werk gesteld om de veiligheid op deze weg te verbeteren. Ook de uitstraling van de weg wordt met dit plan verbeterd. Het centrum wordt met dit plan veiliger, aantrekkelijker en gastvrijer.

« Terug