Aantal keer gelezen135

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2018-2021

Kuntzelaan fietspad en oversteek dec 2017vrijdag 29 december 2017 11:59

Het GVVP is een uitwerking van de vervoersvragen van Barneveld. Daarmee leggen we de keuzes vast die over een lange periode allerlei ontwikkelingen vorm geven. De wegenbouw activiteiten die we nu in onze gemeente zien zijn een logisch gevolg van het vorige plan dat gemaakt is in 2010.

Wegenbouw 2017
Denk bijvoorbeeld aan  Rondweg Voorthuizen. De bouw van de Harselaartunnel, die zorgt voor een veilige doorstroming van het auto verkeer van en naar Harselaar. Kijk ook naar veranderingen in de kern van Barneveld. Er wordt tot tevredenheid van veel barnevelders, en dus ook van de ChristenUnie hard gewerkt aan het realiseren van mooie nuttige fietspaden. Ook aan het verbeteren van veel wegen in het buitengebied wordt hard gewerkt. Daar zien we gelukkig steeds meer wegen met een veiliger 60 km regime 

Veranderend verkeer 
In december 2017 maken we weer een richtinggevende keuze om de komende jaren ruimte te bieden aan de vragen van de samenleving over 10 jaar. Een keuze die rekening houd met grote vraag naar duurzaam vervoer. Een fietsnetwerk dat uitnodigt om de fiets te pakken in plaats van de auto. Tegelijk ook ruimte voor veiliger fietsen als gevolg van een hogere gemiddelde snelheid door e-Bikes. En niet alleen de snelheid wordt hoger, ook de afstand die mensen willen fietsen wordt groter. En dus is er een blijvende investering nodig in goede verbindingen  

De Valleilijn is zo’n succes dat we in moeten zetten op een kwartierdienst naar Ede. De Harselaar tunnel vergroot de kans op een wens van veel Barnevelders en de ChristenUnie, een doortrekking van de stoptrein Enschede Apeldoorn naar Amersfoort. De Files op de A1 vragen een investering in het knooppunt A1/A30, gelukkig heeft het nieuwe kabinet dit ook ontdekt. 

Over 10 jaar.
Over 10 jaar is hopelijk rondweg Oost aangelegd en starten we met de realisering van rondweg west om Barneveld. En dan kan, wat we echt als ChristenUnie graag willen bereiken in beeld komen, een centrumring in Barneveld met alleen bestemmingsverkeer, volledig ingericht als 30 km zone. En daarmee komen we dan ook tegemoet aan de bewoners van de Amersfoortsestraat die hier al jaren om vragen. En tegelijk verminderen we de uitstoot door uitlaatgassen in het centrum. 

Dit nieuwe plan richt zich gelukkig op alle soorten vervoersvragen. Want alleen door goed op alle soorten vragen te letten wordt bereikt dat we niet teveel uitgeven aan aan één van de onderdelen. Met alleen flink investeren in autowegen of alleen fietspaden, komen we er niet. Station Veller met daarnaar toe goede fietspaden, laat zien dat er slimmere oplossingen zijn, die we gewoon in onze eigen omgeving kunnen uitvoeren. Het geeft een goed alternatief voor de auto. 

De komende jaren zal er veel ontwikkeld worden om duurzamer vervoer te krijgen. Waarschijnlijk meer elektrisch en mogelijk deels ook meer computergestuurd. En dat geeft nieuwe mogelijkheden. We vragen het college om de nieuwe ontwikkelingen goed te volgen in de komende jaren. Dan kunnen we met uitvoeringsplannen goed inspelen op de veranderingen. 

En tegelijk bereiken we dan zomaar een mooi ideaal, de beste fietsgemeente van Nederland. En laat dat nu al jaren een wens van veel Barnevelders en de Christenunie zijn. 

 Henry Buitenhuis

« Terug

Reacties op 'Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2018-2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.