Aantal keer gelezen13

Gezinsbedrijf dupe van extra groeimogelijkheid grote boeren bedrijven

pieter plug en jaap van den top kippenvrijdag 15 december 2017 23:51

Binnen de regio Food Valley wordt gewerkt aan de zogenoemde menukaart om boerenbedrijven de mogelijkheid te geven om te groeien hoewel het bestemmingsplan het niet toelaat. Daar staat tegenover dat die bedrijven in overleg moeten met de buurt om 8% van het investeringsbedrag te besteden aan bovenwettelijke maatregelen.

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering vier bedenkingen tegen de menukaart naar voren gebracht. Deze bedenkingen werden niet overgenomen door de gemeenteraad, waardoor we uiteindelijk tegen het raadsvoorstel hebben gestemd.

In de raadsvergadering heeft Jaap van de Top hierover het volgende gezegd:

De Christenunie zet zich in voor behoud van het familiebedrijf. Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben dat ook uitgesproken en wij hopen dan ook op steun als wij deze avond kritisch zullen staan tegen de menukaart omdat deze schadelijk is voor het gezinsbedrijf.

Ik loop nu onze 3 wensen en bedenkingen op de menukaart langs.

1. De menukaart is gebaseerd op drie pijlers waarvan er twee onredelijk zijn.
De eerste pijler: de boer moet een maatschappelijke tegenprestatie leveren. Onze fractie ziet dat de agrarische sector 85 miljard bijdraagt aan onze export en 10% van de arbeid in Nederland is agrarische gerelateerd. Deze sector draagt al genoeg bij aan onze maatschappij.

De tweede pijler: de boer moet een duurzaamheidsslag maken
Onze fractie ziet dat de agrarische sector één van de duurzaamste van de wereld is en daar zorgen zij zelf voor. Onze fractie vindt dat je bovenwettelijke eisen alleen binnen een keurmerk kunt voorschrijven. Dan staat er een meerprijs tegenover en vraagt de consument erom. Extra eisen zonder vergoeding werken kostprijsverhogend, stimuleren de schaalvergroting en zijn niet goed voor het familiebedrijf.

De derde pijler: de boer moet zorgen voor een leefbaar buitengebied.
Onze fractie vindt een leefbaar buitengebied heel belangrijk en staat er dan ook achter dat in het buurtgesprek meer aandacht komt voor de landschappelijke inpassing.

Conclusie is dan ook dat er van de drie pijlers één overeind blijft: De landschappelijke inpassing. Wij stellen dan ook voor om de andere twee pijlers te laten vervallen.

2. Er wordt een bedrag van 15-20 euro per meter uitbreiding gevraagd

Dat geld moet worden uitgegeven aan milieu, dierwelzijn of landschappelijke inpassing. Volksgezondheid is erbuiten gelaten omdat daar de landelijke overheid voor verantwoordelijk is. Onze fractie vindt dat milieu en dierwelzijn ook een landelijke verantwoordelijkheid zijn en dat de regelgeving vanuit Den Haag hiervoor voldoende is. Landschappelijke inpassing blijft dan over en dan is een bedrag van 10 euro per meter uitbreiding, zoals in het functieveranderingsbeleid wordt bijgedragen aan het plattelandsontwikkelingsfonds, eerlijker in
vergelijking met de andere bedrijven en meer dan voldoende. Wij stellen daarom voor het te investeren bedrag te verlagen.

3. Ons bestemmingsplan geeft genoeg mogelijkheden
Barneveld heeft een heel goed bestemmingsplan voor het buitengebied. Een bestemmingsplan waar de boeren prima mee uit de voeten kunnen. Barneveld heeft de menukaart niet nodig. De bestaande rechten worden gerespecteerd, dat heeft de wethouder bij de provincie voor elkaar gekregen, en op korte termijn zijn we daar blij mee. Maar als het bestemmingsplan herzien moet worden, waarschijnlijk rond 2022, dan zijn we overgeleverd aan de omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Onze fractie is bang dat het bestemmingsplan dan
afgewaardeerd zal worden om zoveel mogelijk bedrijven onder de menukaart te laten vallen. Dat jaagt boeren met uitbreidingsplannen onnodig op kosten.

Concluderend
We hebben het laatste jaar een paar keer gediscusserd over de menukaart en de conclusie was dat de menukaart een uitwerking is van het plussenbeleid van de provincie Gelderland. Dit plussenbeleid staat vast en het heeft geen zin om hiertegen in te gaan.

Maar de ChristenUnie heeft er wel behoefte aan om aan de provincie te laten weten dat wij geen voorstander zijn van het plussenbeleid en waarom niet. Dit is hét moment om onze boeren te laten merken dat Barneveld niet om de menukaart heeft gevraagd.

« Terug

Reacties op 'Gezinsbedrijf dupe van extra groeimogelijkheid grote boeren bedrijven'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.