Een afwegingskader voor clusterbouwen

Zeumeren, A1 en Driehoek Harselaar
04_Jaap_van_den_Top_1_lowres.jpg
Door Jaap van de Top op 5 juli 2023 om 22:14

Een afwegingskader voor clusterbouwen

Raadsbijdrage

De woningen rondom het kruispunt, Essenerweg, Hulstweg en Breihutterweg, vormen samen een cluster. Omdat hier sprake is van een cluster wordt er nu een bestemmingsplanwijziging ingediend om hier een woongebouw te realiseren met inzet van sloopmeters op agrarische grond zonder bouwblok. 

Ik heb de stukken bestudeerd en kom tot de conclusie dat het functieveranderingsbeleid dit mogelijk maakt. Maar is dit ook wenselijk? Het afwegingskader is of het stedebouwkundig acceptabel is. Dit afwegingskader is wat mij betreft te ruim en mijn fractie wil graag een discussie in de raad of wij dit willen omdat dit meerdere bouwmogelijkheden geeft zelf tot het ontstaan van kleine dorpjes in het buitengebied. Het is belangrijk om op korte termijn hier een keuze in te maken want het is de verwachting dat de komende jaren, door de opkoopregelingen, meer sloopmeters op de markt gaan komen en dan plekken gezocht worden om te gaan bouwen.
Wij dienen hiervoor een motie in.
We zouden graag een actualisatie zien van het functieveranderingsbeleid m.b.t het bouwen van woningen in of nabij clusters verder te specificeren en waar mogelijk te beperken gelet op de ongewenste groei van clusters in zowel aantal als omvang.

Labels: ,